محبوبیت فناوری‌های پردازش ابری در آسیا در حال افزایش است

محبوبیت فناوری‌های پردازش ابری در آسیا در حال افزایش است

همکاران سیستم- برآوردهای وب‏ سایت Zdnet نشان می‌‏دهد استفاده از فناوری‌های پردازش ابری در میان شرکت‏‌ها و سازمان‌های آسیایی در حال گسترش است.
مطالعه وب‏ سایت Zdnet نشان می‌‏دهد حدود دو سوم سازمان‏‌ها در آسیا حداقل از یکی از اشکال فناوری‌های پردازش ابری، اعم از خصوصی، عمومی یا ترکیبی استفاده می‌‏کنند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌‏دهد ۳۹ درصد از سازمان‌های آسیایی از خدمات PaaS (عرضه پلت‏فرم از طریق خدمات) استفاده می‌‏کنند و ۴۰ درصد نیز از فناوری IaaS (عرضه زیرساخت‏‌ها از طریق خدمات) استفاده می‌‏کنند.
این مطالعه همچنین نشان می‌‏دهد حدود نیمی از کسب و کارهای آسیایی از فناوری‌های پردازش ابری عمومی استفاده می‌‏کنند. این در حالی است که در سطح جهان، کسب و کار‌ها عمدتاً از فناوری‌های پردازش ابری خصوصی استفاده می‌‏کنند.
استفاده از خدمات IaaS در میان کسب و کارهای آسیایی گسترش زیادی یافته است. کسب و کارهای فیلیپینی در این میان بیش از سایر کشور‌ها از این خدمات استفاده می‌‏کنند. ۲۸ درصد از کسب و کارهای فعال در این کشور به پژوهشگران گفته‌اند از این خدمات استفاده می‌‏کنند. نرخ استفاده از خدمات IaaS در میان سایر کشور‌ها از ۱۵ درصد (در مالزی) تا ۱۸ درصد (در اندونزی) و ۲۶ درصد (در سنگاپور) متغیر است. این مطالعه همچنین نشان می‌‏دهد ۲۱ درصد از سازمان‏‌ها قصد دارند در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار از فناوری IaaS استفاده کنند. ۱۹ درصد نیز گزارش کرده‌اند که امسال قصد دارند از فناوری PaaS برای اولین بار استفاده کنند.
پژوهشگران دریافته‌اند سازمان‌های آسیایی نیز که هم‏اکنون از این فناوری‏‌ها استفاده می‌‏کنند، امسال قصد دارند استفاده خود از این فناوری‏‌ها را گسترش دهند. این مطالعه همچنین نشان می‌‏دهد در آسیا شک و تردید‌ها درباره فناوری‌های پردازش ابری در حال کاهش است. ۶۱ درصد از کاربرانی که از خدمات IaaS یا PaaS استفاده می‌‏کنند گفته‌اند استفاده از این خدمات برایشان رضایت‏بخش بوده است.