مایکروسافت سرقت اطلاعات را مهم‌ترین خطر برای سازمان‌ها معرفی کرد

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط مایکروسافت و شرکت خدمات مشاوره بیمه مارش، حملات سایبری به عنوان مهم‌ترین دغدغه تجاری، کاهش دهنده اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی، صدمه به برد تجاری و زیرا گذاشتن مقررات شرکتی بزرگترین نگرانی برای مدیران ارشد سازمان‌ها محسوب می شوند.

این مطالعه جهانی روی بیش از 1500 مدیر ارشد کسب و کارهای مختلف انجام شد و تغییرات سریع در مورد خطرات احتمالی پیرامون سازمان برای مدیران را به همراه داشت. این بررسی نشان داد میزان استفاده از سیاست‌های بیمه سایبری بین سازمان‌ها نسبت به دو سال قبل بیشتر شده است.

دو شرکت مارش و مایکروسافت در سال 2017 میلادی به این نتیجه رسیدند که 62 درصد مدیران سازمان‌ها حملات سایبری را به عنوان یکی از پنج تهدید اصلی برای کسب و کار خود می‌دانستند. این رقم در سال جاری میلادی به 70 درصد رسید. تعداد پاسخ دهندگانی که حملات سایبری را به عنوان خطر اصلی و شماره یک می‌دانند از 6 درصد در دو سال قبل به 22 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

در بین پنج خطر اصلی تهدید کننده سازمان‌ها در سال جاری میلادی، دومین خطر اعلام شده توسط مدیر سازمان‌ها تخریب برند تجاری، قوانین واز دست دادن کارمندان اصلی بود.

گزارش خطرات جهانی 2019 «مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) سرقت داده‌ها و حملات سایبری را به عنوان یکی از پنج خطر اصلی معرفی کرد و میزان تاثیرگذاری آنها بسیار بیشتر تغییر شرایط جوی و آب و هوایی بود.

منبع: Zdnet