مایکروسافت برای مراکز درمانی خدمات ابری ویژه ارایه کرد

مایکروسافت به صورت رسمی خدمات رایانش ابری مخصوص مراکز درمانی را با نام «مایکروسافت هلثکِر» عرضه کرد تا فرآیند مشارکت مراکز بهداشت درمان با بیماران افزایش یابد و همچنین امکان همکاری گروه‌های درمانی، بهبود بینش بالینی و فعالیت‌های عملیاتی مربوط به حوزه درمان فراهم شود.
به گفته مدیران مرکز توسعه خدمات درمانی مایکروسافت، این محصول جدید امکانات قابل اعتماد و یکپارچه‌ای را ارایه می‌دهد که بستر لازم برای اتوماسیون و کارایی بالا در سیستم گردش کار بیمارستان‌ها را فراهم می‌کند و همچنین تحلیل داده‌های عمیق سازمانی برای اطلاعات ساختار یافته و غیرساختاری را نیز فراهم می‌آورد.
سیستم ویژه خدمات رایانش ابری مایکروسافت برای مراکز درامنی همچنین از گروه‌های درمانی پشتیبانی می‌کند تا بتوانند از طریق سیستم‌های ویژه نظیر «مایکروسافت 365»، Azure، «داینامیک 365» و «پاور پلتفرم» فعالیت‌های خود را دنبال کنند.
«تام مک‌گینس» از مدیران ارشد مایکروسافت در این باره توضیح داد که این توانایی‌ها برای پشتیبانی از امنیت نهایی، انطباق و قابلیت همکاری‌ها در حوزه داده‌های درمانی به کار گرفته می‌شود.
با این سیستم جدید بیماران نیز می‌توانند بهتر از گذشته به سازمان‌های درمانی مورد نظر خود دسترسی داشته باشند و همچنین، تجارب خود را از طریق پورتال‌ها و برامه‌های ویژه به دست پزشک مربوطه برسانند.

منبع: hitinfrastructure