مایکروسافت آفیس را برای سازمان‌ها 10 درصد گران کرد

شرکت مایکروسافت در نظر دارد در نیمه دوم سال جاری میلادی نسخه دایمی مجموعه نرم افزاری «آفیس» را برای سازمان‌ها به‌روز رسانی کند و طی این اتفاق مدت زمان پشتیبانی از این مجموعه کاربردی برای سازمان‌ها به 5 سال کاهش میابد و همچنین هزینه استفاده از آن 10 درصد بیشتر می‌شود.
مایکروسافت این روزها تاکید فراوان برای نسخه سنتی مجموعه نرم افزاری آفیس دارد که از آن با نام نسخه «دایمی» هم یاد می‌شود. زیرا حق اجرایی که برای این نسخه صادر می‌شود امکان می‌دهد نرم افزار تا زمانی که کاربر مربوطه بخواهد، برای او قابل استفاده باشد. در این میان اخبار بیشتری منتشر شده است که نشان می‌دهد مایکروسافت تمایل دارد با اعمال فشار و وضع قوانین جدید کاربران سازمانی خود را به استفاده از نسخه اشتراکی این مجموعه نرم افزاری تشویق کند.
به نظر می‌رسد شرکت مایکروسافت برای نهمین بار تکرار کرده است که تقریبا همه منابع مربوط به مجموعه نرم افزاری آفیس را در نسخه‌های اشتراکی دو مجموعه «آفیس 365» و «مایکروسافت 365» ارایه کرده است و به صورت تلویحی این نکته را بیان کرده است که هر موردی غیر از نسخه‌های اشتراکی در درجه دوم اهمیت این شرکت قرار دارد و از نظر آنها غیراستاندارد است.
تغییرات جدیدی که برای مجموعه آفیس مایکروسافت در راه است از جمله تغییرات اساسی محسوب می‌شود که این شرکت با راه اندازی ویندوز 10، توسعه این مجموعه نرم افزاری را بازنگری کرده است.

منبع: computerworld