لزوم توجه بیشتر مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها به اطلاعات بزرگ

لزوم توجه بیشتر مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها به اطلاعات بزرگ

همکاران سیستم- به گفته مرکز تحقیقاتی گارتنر، مدیران اطلاعاتی در سازمان‌ها باید دریابند که علاوه بر فناوری‌های موجود برای مدیریت اطلاعات گسترده و بزرگ، نیاز به استفاده از نوآوری‌های جدید هم وجود دارد. برای رسیدن به بالاترین سطح ارزش در این زمینه، سازمان‌ها باید در جست‌وجوی نوآوری‌های ارایه شده در این زمینه باشند و آن‌ها را به‌کار گیرند تا مشکلات تجاری آن‌ها در مقابله اطلاعات گسترده سازمانی تحلیل و بررسی شود.

به گزارش وب سایت cellular-news، “هونگ لیهونگ”(Hung LeHong) مدیر تحقیقات گارتنر در این خصوص گفت: «اطلاعات بزرگ در سازمان‌ها نیازمند آن هستند تا سازمان مربوطه نوآوری‌های موجود را در دو سطح در اختیار بگیرد. در سطح اول باید فناوری که در اختیار می‌گیرند نوآورانه باشد. در سطح دوم سازمان‌ها باید در مسیر تصمیمات خود برای پشتیبانی و تحلیل به صورت نوآورانه عمل کنند. این دلیل دوم یک درگیری فناورانه محسوب نمی‌شود، بلکه فرآیند و شرایط تغییر مشکلات مدیریتی را پیش‌روی آن‌ها می‌گذارد».

او در ادامه اظهار داشت: «فناوری‌های مربوط به اطلاعات بزرگ در سازمان‌ها روش‌های نوآورانه مربوط به تحلیل فرصت‌ها و مشکلات سازمانی را پیش‌روی ما می‌گذارد. منابع جدید اطلاعاتی و ابزارهای نوین تحلیلی می‌توانند موجبات ارتقای سازمان در حوزه‌هایی که تاکنون سراغ آن‌ها نرفته بودند را فراهم کنند».

اطلاعات بزرگ امکان تحلیل اطلاعات سازمان‌نیافته در حجم‌های وسیع را فراهم می‌آورند و منابع مختلف را به صورت نوآورانه برای بهره‌مندی از فرصت‌های پیش‌رو ارایه می‌دهند.