قابلیت جدید خدمات ابری گوگل برای دسترسی آسان به نمونه همه کدهای نرم افزاری

خدمات رایانش ابری Cloud گوگل تعداد زیادی قابلیت‌های کاربردی را برای توسعه دهندگان نرم افزار ارایه کرده است که آغاز پروژه‌های جدید را برای آنها آسان می‌کند. این قابلیت‌های جدید به طور ویژه بر یافتن نمونه کدهای موجود تاکید دارد تا بتوانند طی فرآیند آسان‌تر از آنها استفاده کنند یا کدهای مذکور را برای راهکارهای نرم افزاری خود تغییر دهند.
«جاناتان سیمون» از مهندسان مرکز توسعه یادگیری ماشینی گوگل در این خصوص گفت: «ما ویژگی‌های جدیدی را به سیستم خود اضافه کردیم که روش‌های آسان و سریع برای جست‌وجوی نمونه تمام کدهایی که در خدمات Cloud گوگل مورد استفاده قرار می‌گیرد را آسان می‌کند.»
نخستین قابلیت اضافه شده به پلتفرم Cloud گوگل صفحه جست‌وجوی جدیدی است که همه نمونه‌های کدها را شامل می‌شود و این بخش بیش از 1200 نمونه کد همراه با زبان‌های برنامه نویسی مرتبط با خدمات Cloud گوگل که هرکدام از آنها در دسترس است را شامل می‌شود. در این بخش فیلترها و جست‌وجوهای متنی دسترسی سریع به نمونه‌های کدها را آسان می‌کنند.
قابلیت جدید دیگری که توجه توسعه دهندگان را به خود جلب خواهد کرد توانایی مشاهده همه نمونه‌های کدها برای یک محصول خاص در پلتفرم Cloud گوگل است که در برنامه‌های نوشته شده برای آن محصول ادغام شده است. به عنوان مثال اگر مهندسان نرم افزار می‌خواهند همه نمونه‌های کد مربوط به BigQuery را مشاهده کنند، مشاهده اسناد مرتبط با آن در GitHub به آسانی انجام می‌شود.

منبع: techradar