فقط یک دهم سازمان‌ها به حملات هکری دولتی اعتقادی ندارند

بخش اعظم کارشناسان امنیت سایبری بر این باورند که کسب‌وکارهای آنها به شکل مرتب مورد هدف هکرهای دولتی قرار می‌گیرند. در این میان تنها بخش کوچکی از آنها معتقد هستند که سازمان آنها می‌تواند با اطمینان کامل تشخص دهد که حمله سایبری از سوی یک گروه هکری با پشتیبانی دولت‌های متخاصم انجام شده یا گروه‌های هکری مستقل چنین حملاتی را ترتیب داده‌اند.

بر اساس آخرین تحلیل‌های انجام شده توسط شرکت امنیت سایبری Trellix، نیمی از سازمان‌ها معتقدند که طی 18 ماه گذشته هدف یک حمله سایبری با پشتیبانی مراکز دولتی قرار گرفته‌اند، این در حالی است که 42 درصد آنها پیش‌بینی می‌کنند که در آینده با چنین حملاتی مواجه می‌شوند. این بررسی همچنین نشان داد از 10 کسب‌و‌کار کمتر از یک نفر بر این باور است که هرگز با هکرهای دولتی و حملات مرتبط با آنها مواجه نشده است.

برای سازمان‌هایی که توسط هکرهای مورد حمایت دولت‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند محتمل‌ترین مظنون‌های شناسایی شده توسط کارشناسان امنیت سایبری به طور عمده چین و روسیه بوده‌اند و سازمان‌ها به طور عمده بر این باورند که هکرهای وابسته به دولت‌های این دو کشور بخش اعظم حملات سایبری را شکل می‌دهند.

منبع: zdnet