علاقه کسب و کارها به استفاده از ابزارهای شخصی در محل کار در حال افزایش است

علاقه کسب و کارها به استفاده از ابزارهای شخصی در محل کار در حال افزایش است

همکاران سیستم- نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد کارکنان کسب و کار علاقه بسیار زیادی به استفاده از ابزارهای شخصی خود برای مقاصد کاری دارند.مطالعه‌ای که توسط شرکت Tech Pro Research صورت گرفته، نشان می‌دهد روند استفاده از ابزارهای شخصی برای مقاصد کاری یا آنچه در زبان انگلیسی به اختصار به آن BYOD می‌گویند، به شدت در حال گسترش است. یافته‌های این مطالعه حکایت از آن دارد که ۷۴ درصد از سازمان‌ها یا در حال حاضر به کارکنان خود اجازه داده‌اند ابزارهای شخصی خود را به محل کار بیاورند و از آن‌ها برای مقاصد کاری خود استفاده کنند و یا قصد دارند مجوز این کار را در آینده‌ای نزدیک به آن‌ها بدهند.

در سال ۲۰۱۳ نیز مطالعه مشابهی در این خصوص انجام شده بود. در آن زمان نیز در مجموع ۶۲ درصد پاسخگویان گفته بودند سازمان متبوع آن‌ها به کارکنان خود اجازه استفاده از ابزارهای شخصی برای مقاصد کاری را داده است و یا قصد دارد به‌زودی مجوز استفاده از این ابزارها را صادر کند.

این مطالعه نشان می‌دهد به‌ویژه کسب و کارهای کوچک علاقه بیشتری به این روند دارند. کسب و کارهای فعال در حوزه آی تی و فناوری‌های پیشرفته و نیز مشاغل آموزشی از جمله بخش‌هایی است که در آن‌ها استفاده از ابزارهای شخصی در محل کار رواج بیشتری دارد. در مقابل، نهادها و ادارات دولتی بیش از سایر مشاغل نسبت به ممنوع کردن استفاده از ابزارهای شخصی در محل کار اقدام کرده‌اند. در آمریکا این روند از بیشترین رواج و در اروپا از کمترین رواج برخوردار است. مهم‌ترین نگرانی کسب و کارها و سازمان‌ها از این روند نیز به مشکلات و چالش‌های امنیتی ناشی از استفاده از ابزارهای شخصی در محل کار مربوط است.