عرضه یک ابزار جدید هوشمندی تجاری برای مراکز خدمات درمانی

عرضه یک ابزار جدید هوشمندی تجاری برای مراکز خدمات درمانی

همکاران سیستم- شرکت کوانتروس (Quantros) که در زمینه تولید نرم افزارهایی برای بهبود ایمنی و کیفیت مراکز خدمات درمانی در آمریکا شهرت دارد، ابزار هوشمندی تجاری جدیدی را برای مدیریت کلینیک‌های درمانی عرضه کرده است. این برنامه که IRIS Executive نام دارد، با گردآوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به سیستم حسابداری و کیفیت ایمنی و خدمات ارائه شده از سوی مراکز درمانی به تصمیم گیرندگان این مراکز کمک می‌کند تا کیفیت و ایمنی خدمات خود را بهبود بخشند.
جرارد لیوودایس، معاون بخش مدیریت محتوا و تولید شرکت کانتروس در باره این برنامه کاربردی گفته است: «IRIS Executive یک راهکار هوشمندی تجاری برای کسب و کارهای کلینیکی است و به مراکز درمانی کمک می‌کند تا اطلاعات گردآوری شده را به بینش تجاری و بینش تجاری را به عمل تبدیل کنند.»

این برنامه که دارای بیش از ۲۰۰ شاخص مختلف برای سنجش عملکرد مشاغل مربوط به مراقبت‌های درمانی است، به مراکز کاربر اجازه می‌دهد با گردآوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود به دیدگاه جامعی درباره کسب و کار خود دست یابند. این برنامه همچنین به کاربران اجازه می‌دهد اطلاعات خود را با اطلاعات منابع دیگر مقایسه کرده و با تهیه گزارش‌های تطبیقی سرعت افزایش کیفیت و ایمنی خدمات خود را افزایش دهند.

شرکت کوانتروس یکی از مهم‌ترین عرضه کنندگان خدمات نرم افزاری برای مراکز بهداشتی و درمانی در آمریکا است. محصولات این شرکت حوزه‌هایی مثل مدیریت ایمنی و مخاطره، بهبود کیفیت و عملکرد‌ها، کسب اعتبار و رضایتمندی بیماران، اقدامات نظارتی و تصمیم گیری‌های متمرکز در مراکز خدمات درمانی را پوشش می‌دهند. هم اکنون بیش از دو هزار مرکز خدمات درمانی از راهکارهای این شرکت برای بهبود عملکرد و افزایش ایمنی محیط کار خود استفاده می‌کنند. نرم افزارهای مدیریت ایمنی و مخاطره (SRM)، مدیریت گزارش دِهی منظم (RRM)، برنامه نظارت بر کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (IC Insight) و برنامه رضایتمندی بیماران (Care Insight) از مهم‌ترین راهکارهای ارائه شده از این شرکت برای مراکز خدمات درمانی است.