شکایت کارمندان از گوگل به اتهام جاسوسی

شکایت کارمندان از گوگل به اتهام جاسوسی

همکاران سیستم-یکی از مدیران تولید که در شرکت گوگل کار می‌کند، به دلیل سیاست‌های محرمانه‌ای که این شرکت پیش می‌برد گوگل را به دادگاه کشاند و ادعا کرد غول اینترنتی جهان قوانین کار در کالیفرنیا را نقض می‌کند.

به گزارش وبسایت phonearena، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری The Information، پرونده قضایی مذکور در دادگاه عالی کالیفرنیا در سانفرانسیسکو ثبت شد. در این پرونده ادعا شد گوگل «برنامه جاسوسی داخلی» را مورد استفاده قرار می‌دهد و برنامه مذکور کارمندان سازمان را تحریک می‌کند تا در مورد افرادی که به نشت اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها مظنون هستند، گزارش‌دهی کنند.

این پرونده قضایی مطرح می‌کند که تعریف گوگل از اطلاعات محرمانه «همه اطلاعات در گوگل» است که و بر این اساس کارمندان تشویق می‌شوند تا هرگونه فعالیت در این زمینه را که حتی از سوی مشاوران حقوقی شرکت مذکور توصیه می‌شود را هم گزارش دهند.

دیگر سیاست‌هایی که در این پرونده قضایی مورد توجه قرار گرفته این است که کارمندان مجبور می‌شوند در مورد مسایلی از جمله شرایط کاری صحبتی به میان نیاورند و این افراد بدون دریافت تاییدیه نسخه نهایی پیش‌نویس خود، هیچ گونه مطلب یا مقاله‌ای را در مورد شرایط و وضعیت کاری سیستم داخلی گوگل منتشر نکنند. 

بر اساس این پرونده قضایی مطرح شده که گوگل ۱۲ قانون مرتبط با حقوق کار در کالیفرنیا را زیرپا گذاشته است و می‌بایست متناسب با آن ۳.۸ میلیارد دلار پرداخت کند. طبق اخبار موجود ۷۵ رصد جریمه مذکور توسط ایالت مذکور دریافت می‌شود و ۲۵ درصد دیگر به صورت مساوی بین ۶۵ هزار کارمند گوگل تقسیم می‌شود.