شرکت زورمو سازوکار بازی‌های رایانه‌ای را وارد نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری کرد

همکاران سیستم- شرکت زورمو (Zurmo) که نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را به صورت منبع باز عرضه می‌کند، اخیراً سازوکار بازی‌های رایانه‌ای را به نسخه بتای نرم افزارهای خود افزوده است.
به گزارش وب سایت enterpriseappstoday، استفاده از سازو کار بازی‌های رایانه‌های به شرکت‌ها و سازمان‌های کاربر اجازه می‌دهد فعالیت‌های خود در زمینه ارتباط با مشتریان را سطح بندی کنند. این سازو کار در اصل به شرکت‌ها و سازمان‌های کاربر در ازای میزان فعالیتشان با نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری امتیاز می‌دهد و آن‌ها را سطح بندی می‌کند.
نسخه بتای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری شرکت زورمو فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌های کاربر را بر مبنای اهدف فروش و دیگر عملیات انجام شده بر روی این نرم افزار رتبه‌بندی می‌کند.
یکی از مزایای این سطح بندی این است که کاربران می‌توانند به بینش و قضاوت بهتری درباره عملکرد شرکت یا سازمان متبوع خود در زمینه ارتباط با مشتری دست یابند.
شرکت زورمو نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری خود را با قابلیت‌های اجتماعی نیز سازگار کرده است. امروزه بسیاری از شرکت‌های عرضه کننده خدمات و نرم افزارهای کسب و کار می‌کوشند برای افزایش کارایی، اشتراک اطلاعات و انسجام فعالیت‌های اعضای زیرمجموعه یک سازمان، محیط نرم افزار‌ها و خدمات خود را شبیه شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک کنند.
در نسخه بتای نرم افزار CRM شرکت زورمو امتیاز شرکت‌ها و سازمان‌های کاربر بر اساس راه انداختن یک کسب و کار جدید، مدیریت حساب‌ها و قطعی شدن فروش‌ها افزایش می‌یابد.
گفتنی است استفاده از ساز و کارهای بازی‌های رایانه‌ای در نرم افزارهای حرفه‌ای و کسب و کار که در انگلیسی به آن gamification می‌گویند بدین معنا است که عناصر بازی‌های رایانه‌ای مثل امتیازدهی و سطح بندی در این نرم افزار‌ها گنجانده می‌شود تا هم به تقویت بازاریابی اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌های کاربر کمک کند و هم کاربران را به فعالیت بیشتر در ترغیب کند.