شرکت‌های بزرگ انگلیس در معرض حملات هکرها

شرکت‌های بزرگ انگلیس در معرض حملات هکرها

همکاران سیستم – در یازده ماه گذشته دو سوم شرکت‌های بزرگ انگلیسی دچار حملات سایبری یا افشای اطلاعات شده‌اند. 

به گزارش وب سایت ZDNet، دولت بریتانیا در گزارش خود موسوم به «نظرسنجی رخنه‌های امنیت سایبری در سال ۲۰۱۶»، هزینه‌ها و اثرات حملات سایبری بر بیش از یک هزار کسب و کار انگلیسی را مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش تاکید شده که هنوز شرکت‌ها برای مقابله با حملات سایبری و خنثی‌سازی عواقب آن، نمی‌توانند اقدامات لازم را معمول دارند. 

۵۱ درصد شرکت‌های متوسط و ۳۱ درصد شرکت‌های کوچک گفته‌اند قربانی حمله اینترنتی شده‌اند.  این امر شاید به این دلیل باشد که شرکت‌های کوچک از جذابیت کمتری برای هکرها برخوردارند. کارشناسان دلیل دومی هم اقامه می‌کنند: شاید مدیران شرکت‌های کوچک از مهارت کافی برای شناسایی حملات صورت گرفته برخوردار نباشند و لذا این نوع فعالیت هکرها ناشناخته باقی می‌ماند. 

در انگلیس استفاده از «ویروس، جاسوس‌افزار یا بدافزار» رایج‌ترین شیوه افشای اطلاعات سازمان‌هاست و پس از آن نوبت به «جعل هویت کارمندان» می‌رسد که طبق این گزارش، یک سوم شرکت‌های مورد مصاحبه، از همین طریق مورد حمله قرار گرفته‌اند.

در این گزارش دولتی آمده است در حال حاضر بسیاری از حملات سایبری اصولاً گزارش نشده است. کارشناسان معتقدند این سخن بدان معناست که دولت تصویر درست و دقیقی از امنیت سایبری کشور در اختیار ندارد.