شرکت SAP سیستم‌عامل Red Hat را برای اجرای ابزارهای خود تایید کرد

شركت SAP سیستم‌عامل Red Hat را برای اجرای ابزارهای خود تایید کرد

همکاران سیستم- شرکت SAP سیستم‌عامل Red Hat Enterprise Linux 6 را به عنوان مجموعه‌ای مناسب برای اجرای ابزارهای تجاری SAP تایید کرد. تایید شرکت SAP در این زمینه نشان می‌دهد که سیستم‌عامل Enterprise Linux 6 از نظر قابلیت‌های اجرایی، اطمینان و کارایی شرایط لازم را دارد و می‌توان آن را در فضاهای کاری مورد استفاده قرار داد.
آخرین نسخه سیستم‌عامل Red Hat Linux همچنین برای اجرای ابزار سازمانی SAP NetWeaver Adaptive Computing Controller  نیز تایید شده است.

جیم تاتون، مدیر مرکز Platform Business Unit در شرکت Red Hat در این باره توضیح داد: «انتشار این خبر نشان‌دهنده گسترش همکاری‌های ما با شرکت SAP است تا این اطمینان به کاربران داده شود که راهکارهای مکمل ما می‌‌توانند در کنار یکدیگر به کلیه نیازهای آنان پاسخ گویند. انتخاب سیستم‌عاملRed Hat Enterprise Linux 6  به عنوان یکی از سیستم‌‌عامل‌های سازمانی تایید شده از جانب شرکت SAP تاکید ما بر تولید ابزارهای سازمانی حیاتی را نمایان می‌کند».