سیستم هوشمند مایکروسافت برای تحلیل کدهای نوشته شده با ماشین

شرکت مایکروسافت بر این باور است که کدهای تولید شده توسط ماشین‌ها باید با «ترکیبی از خوش بینی و احتیاط» مورد استفده قرار گیرند. زیرا در حالی که این امکان وجود دارد تا برنامه‌نویسی با مدل‌های بزرگ زبان خودکار شود، ولی همیشه نمی‌توان به کدهای خروجی اعتماد کرد.

این مدل‌هی بزرگ زبان‌های از پیش آموزش دیده شده شامل OpenAI Codex، زبان برنامه‌نویسی طبیعی BERT گوگل، و سیستم DeepMind برای تولید کدها می‌شود. سیستم Codex که در آگوست گذشته از آن رونمایی شد از طریق ابزار Copilot در سیستم GitHub مایکروسافت در دسترس است.

برای پاسخ به سوال کیفیت کدهای تولید شده در این مدل‌های زبانی، محققان مایکروسافت سیستم هوشمندی به نام Jigsaw ایجاد کردند که در اصل می‌تواند عملکرد این مدل‌ها را با استفاده از «تکنیک‌های پس از پردازش تحلیل کند و نحو و معنای برنامه‌ها را درک کند و سپس از بازخورد کاربر برای بهبود آتی ابرنامه بهره ببرد».

مایکروسافت می‌گوید در حال حاضر برای تحلیل کد در سیستم Python Pandas API با استفاده از ورودی‌های چندوجهی بهره می‌برد تا کدهای نوشته شده با ماشین‌ها را تحلیل کند و درستی آنها را تشخیص دهد.

سیستم Pandas در این میان یک کتابخانه محبوب برای تحلیل داده برای دانشمندان است که از زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده می‌کند و مایکروسافت آن را مورد استفاده قرار می‌دهد.

منبع: zdnet