سرویس جدید Dropbox برای فعالیت‌های گروهی سازمانی

سرویس جدید Dropbox برای فعالیت‌های گروهی سازمانی

همکاران سیستم- شرکت Dropbox عرضه کننده خدمات ذخیره‌سازی ابری سرویسی را با نام Paper راه‌اندازی کرده است که روش‌ جدید برای همکاری در گروه‌های سازمانی مختلف را ارائه می‌دهد.
 همکاری‌های گروهی به موارد مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها شخصیت افراد است. شما از هم‌اکنون می‌توانید وارد سرویس Dropbox Paper شوید و اگر در این سایت حساب کاربری داشته باشید، آخرین اخبار و اتفاقات پیرامون این سرویس را در اختیار می‌گیرید.
به گزارش وبسایت theinquirer،سایت اینترنتی Engadget در این خصوص توضیح داد Paper مانند سرویس Notes است که شرکت مذکور سال گذشته معرفی کرد.
تصویر گرافیکی منتشر شده روی سایت اینترنتی Dropbox نشان می‌دهد کاربران سازمانی می‌توانند یادداشت‌های خود را روی سرویس جدید در اختیار بگیرند، آنها را به اشتراک بگذارند و نهایتا منتشر کنند. این تصویر نشان داد که سرویس Paper خدمات خود را به صورت محدود ارایه می‌دهد.
«جمع‌آوری ایده‌ها و ارائه آنها» هدف اصلی از ارائه سرویس یاد شده محسوب می‌شود و کاربران سازمانی می‌توانند به عنوان یکی از نخستین مشترکان سرویس Dropbox Paper با گروه‌های مختلف وارد همکاری شوند تا بتوانند فعالیت‌های کاری بهتری را پیش ببرند.
این نخستین اقدام برای کارهای گروهی در خدماتDropbox  محسوب نمی‌شود. این مرکز قراردادی را با شرکت نرم‌افزاری Adobe منعقد کرده است تا نحوه ذخیره و به‌اشتراک گذاری فایل‌های PDF روی فضای پردازش ابری آسان شود.