سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری 53 درصد سازمان‌ها برای بهره‌مندی از هوش مصنوعی

نتایج حاصل از نظرسنجی مرکز Deloitte نشان داد 53 درصد سازمان‌هایی که فناوری هوش مصنوعی را در جریان فعالیت‌های خود به کار گرفتند طی یک سال گذشته بیش از 20 میلیون دلار در این زمینه سرمایه گذاری کردند.

«بررسی وضعیت هوش مصنوعی در سازمان‌ها» روی 2737 مدیر فناوری و سازمانی انجام شد و طی آن شیوه‌ی به کارگیری هوش مصنوعی و افزایش سرعت تولید به واسطه آن تحلیل شد. مرکز Deloitte در گزارش نهایی خود اعلام کرد 26 درصد شرکت کنندگان در بخش «پذیرندگان فصلی» این فناوری طبقه بندی شدند، 47 درصد آنها به عنوان «پذیرندگان ماهر» مورد توجه قرار گرفتند، و برای 27 درصد آنها نیز عنوان «پذیرندگان مبتدی» در نظر گرفته شد. این بررسی نحوه پذیرش هوش مصنوعی در سازمان‌ها و تاثیر آن روی سیستم‌های تولیدی را نشان داد.

در بین پذیرندگان فصلی فناوری هوش مصنوعی 68 درصد اظهار داشتند که بیش از 20 میلیون دلار طی یک سال گذشته برای به کارگیری این فناوری سرمایه گذاری کردند. علاوه بر این 81 درصد پذیرندگان فصلی فناوری هوش مصنوعی گزارش دادند در کمتر از دو سال سرمایه گذاری انجام شده به آنها باز خواهد گشت.

در مورد نحوه به کارگیری هوش مصنوعی در کسب و کارهای مختلف نیز مشخص شد 67 درصد مدیران مربوطه فناوری یادگیری ماشینی را نیز در کنار آن استفاده می‌کنند و 97 درصد هم قصد سازگاری با این فناوری را دارند. همچنین مشخص شد 54 درصد مدیران سراغ فناوری یادگیری عمیق رفته‌اند و 58 درصد هم از سیستم‌های پردازش زبان طبیعی بهره می‌برند.

منبع: Zdnet