سرقت ۷۰۷ میلیون داده در سال ۲۰۱۵

سرقت ۷۰۷ میلیون داده در سال ۲۰۱۵

همکاران سیستم- براساس یک گزارش در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۷۰۷ میلیون داده در ۱۶۷۳ حمله سایبری به سرقت رفتند. بنابر اعلام محققان مرکز Gemalto اعلام کردند، طی یک سال گذشته درهر دقیقه ۱.۹ میلیون داده و در هر ثانیه ۲۲ داده در سراسر جهان سرقت شده است.

به گزارش وبسایت Zdnet، در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی، تعداد سرقت‌های اطلاعاتی کاهش ۳.۴ درصدی را نشان می‌دهد و در مجموع میزان خطرات ایجاد شده برای اطلاعات  ۳۹ درصد کاهش یافته است.

البته این گزارش توضیح داد اعداد و ارقام یاد شده مربوط به نیمی از سازمان‌ها می‌شود که سرقت‌های اطلاعاتی را گزارش کرده‌اند و به همین خاطر رقم مذکور می‌تواند بیشتر باشد.

از بین سرقت‌های صورت گرفته، تقریبا دوسوم آنها از طریق افراد مخرب ایجاد شد. بیشتر حملات روی واحدهای دولتی تمرکز داشت و بر اساس آمارهای به دست آمده، ۴۳ درصد اطلاعات سرقت شده در یک سال گذشته معادل ۳۰۷ میلیون داده از این واحدها به سرقت رفت.

در این سال دو سرقت بزرگ و قابل ملاحظه صورت گرفت. سرقت نخست مربوط به مرکز مدیریت پرسنل آمریکا (OPM) می‌شود و حمله دیگر هم به آژانس دولتی ترکیه صورت گرفت که در این دو حمله ۷۷ میلیون داده به سرقت رفت.