سازمان‌ها خدمات نرم‌افزاری را مهم‌تر از امنیت سایبری می‌دانند

همکاران سیستم- سازمان‌ها با سرعت بیشتر نسبت به گذشته در حال سازگاری با نرم‌افزارهای-به‌عنوان-خدمات (SaaS) هستند و با این وجود اعتبارات کافی برای در اختیار گرفتن راهکارهای امنیتی و محافظت از داده‌های خود را لحاظ نمی‌کنند.
شرکت iboss که در حوزه خدمات امنیتی فضای رایانش ابری فعالیت می‌کند روز گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که میزان سازگاری کسب و کارها با نرم‌افزارهای-به‌عنوان-خدمات بسیار افزایش یافته است و اگرچه این اتفاق مزایای فراوانی به همراه دارد، ولی عدم توجه سازمان‌ها به سیستم‌های امنیت سایبری آنها را با مشکلات فراوان مواجه کرده است.
این گزارش با عنوان زیر منتشر شد: «پیش‌ به سوی فضای ابری: اشتباهات ایجاد کننده موانع در جهت سازگاری سازمان‌ها با فضای ابری». بر اساس این گزارش گفته شد ۶۴ درصد سازمان‌های آمریکایی معتقدند که میزان سازگاری با نرم‌افزارهای-به‌عنوان-خدمات فراتر از سازگاری آنها با خدمات امنیت سایبری صورت گرفته است.
در مجموع ۶۱ درصد کارمندان IT در سازمان‌ها اعلام کردند حفظ امنیت داده‌ها به عنوان مهم‌ترین نگرانی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد و در جریان افزایش سازگاری و راه‌اندازی با سرویس‌های نرم‌افزار-به‌عنوان-خدمات این نگرانی‌ها بیشتر شده است.
بررسی‌ها نشان داده است بخش اعظم داده‌های سازمانی که در اختیار مجرمان سایبری قرار دارد از طریق فضاهای پردازش ابری ناامن منتشر شده است.

منبع: Zdnet