سازمان‌های کوچک، بزرگ‌ترین کاربران دستگاه‌های الکترونیکی شخصی

سازمان‌های کوچک، بزرگ‌ترین کاربران دستگاه‌های الکترونیکی شخصی

همکاران سیستم- مرکز تحقیقاتی IDC بررسی‌های جدیدی را با عنوان «مطالعه روی سازمان‌های کوچک و متوسط و نحوه استفاده از دستگاه‌های شخصی در فضای کاری طی سال ۲۰۱۴» انجام داد. در این بررسی مشخص شد شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و متوسط (SMB) تلاش فراوانی بر افزایش سازگاری با طرح استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی در محل کار (BYOD) دارند.
به گزارش وب سایت itbusinessedge، این بررسی نشان داده است که فرآیند سازگاری بیشتر محیط‌های کاری با دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان به میزان قابل ملاحظه در حال افزایش است و در این میان سازمان‌های کوچک و متوسط پیشرو این فرآیند هستند.
 «کریس چوت» (Chris Chute) از تحلیلگران مرکز IDC که در انجام این مطالعه نیز حضور داشته است توضیح داد که سازمان‌های کوچک و متوسط این روز‌ها طرح‌های مدیریتی مناسب برای استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی دارند تا در مدت زمان کوتاه بتوانند آن‌ها را با سیستم خود سازگار کنند.
او در این خصوص گفت: «کسب‌وکارهای کوچک بیشترین رشد را در جریان استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان تجربه کرده‌اند و در این راستا سیاست‌هایی را به کار گرفته‌اند که مشخص می‌کند این دستگاه‌ها چگونه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.»
او در ادامه توضیح داد: «این اتفاق تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را نسبت به یک سال قبل نشان می‌دهد که در آن زمان نیمی از سازمان‌های کوچک هیچ شانسی برای استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان نداشتند.»
تحلیلگر مرکز تحقیقاتی IDC در ادامه خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون با استفاده از نرم‌افزارهای میزبانی و آسان شدن سازگاری با راهکارهای موبایلی، مدیران IT در سازمان‌های کوچک و متوسط آسودگی بیشتری در این زمینه احساس می‌کنند و امکان دسترسی دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان به منابع IT سازمانی را نیز فراهم می‌شود.»