زیرساخت‌های قدرتمند، پیش‌نیاز دگرگونی دیجیتال

زیرساخت‌های قدرتمند، پیش‌نیاز دگرگونی دیجیتال

همکاران سیستم – بهینه‌سازی زیرساخت‌ها، عامل اصلی موفقیت در فرایند دگرگونی دیجیتال (Digital transformation) به شمار می‌رود‌.

به گزارش وب‌سایت ITProPortal، شرکت SignalFX در تحقیقات اخیر خود که بر پایه نظرسنجی از ۲۱۶ پاسخ‌دهنده صورت گرفته است، می‌گوید دگرگونی دیجیتال مهم است اما داشتن زیرساخت‌های مستحکم برای نیل به این هدف کاملاً ضروری است. 

در این گزارش آمده است: تمام شرکت‌ها در هر سطح و اندازه‌ای که باشند برای دستیابی به مشتریان جدید، کسب درآمدهای تازه و حرکت در مسیر رشد و توسعه، باید به سراغ «دگرگونی دیجیتال» بروند و این یک ضرورت است. 

در این گزارش با اشاره به اینکه اغلب سازمان‌ها از تاثیرات فناوری بر میزان سود و درآمد خود آگاهی دارند، گفت بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، ۷۹ درصد شرکت‌ها در حال بهینه‌سازی زیرساخت‌های خود برای ورود قدرتمند به عرصه «دگرگونی دیجیتال» هستند و یا این مرحله را سپری کرده و پشت سر گذاشته‌اند. 

بیش از ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز گفته‌اند از یک زیرساخت مدرن بهره‌مند هستند یا در حال فراهم‌آوری چنین زیرساختی می‌باشند. 

Karthik Rau مدیر عامل SignalFx با اشاره به این که «دگرگونی دیجیتال» یکی از اهداف مهم تجاری در بسیاری از سازمان‌هاست، می‌گوید سازمان‌ها برای موفقیت در این حوزه، باید از استراتژی خاصی برخوردار باشند که در آن موارد مختلفی همچون ابزارها، پلتفرم‌ها، فرایندها و نیروی انسانی لحاظ شده باشد. 

بنا به گفته وب‌سایت ITProPortal، نتایج این گزارش به روشنی گویای آن است که «دگرگونی دیجیتال» به یک شاخص کلیدی برای کسب و کارها تبدیل شده و به همین دلیل است که سازمان‌ها برای ایجاد یک استراتژی مناسب در این خصوص، در حال سرمایه‌گذاری بر کارکنان، پول و زمان خود هستند.