رشد ۱۹ درصدی بازار جهانی خدمات ابری در سال ۲۰۱۶

رشد ۱۹ درصدی بازار جهانی خدمات ابری در سال ۲۰۱۶

همکاران سیستم- میزان سرمایه‌گذاری بازار جهانی در زیرساخت‌های پردازش ابری در سرورها، سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات و شبکه‌ها طی سال ۲۰۱۶ میلادی رشد ۱۸.۹ درصدی را تجربه می‌کند و در مقابل از سرمایه‌گذاری روی مراکز داده سنتی کاسته می‌شود.

به گزارش وبسایت Zdnet، به نقل از مرکز تحقیقاتی IDC، این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پردازش ابری طی سال ۲۰۱۶ میلادی بازاری بالغ بر ۳۸.۲ میلیارد دلار را رقم خواهد زد. مرکز IDC اعلام کرد رشد بازار خدمات ابری برای سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات و سرورها تا دو برابر انجام می‌شود.

ارزش بازار جهانی زیرساخت‌های مخصوص خدمات ابری اختصاصی امسال با رشد ۱۱.۱ درصدی به ۱۳.۹ میلیارد دلار می‌رسد و در مقابل، خدمات پردازش ابری عمومی با رشد ۱۴.۱ درصدی بازاری به ارزش ۲۴.۴ درصد را در اختیار می‌‌گیرد.

سرمایه‌گذاری در مراکز داده سنتی طی سال ۲۰۱۶ میلادی چهار درصد کاهش میابد و با این وجود، ۶۳.۸ درصد از ارزش کلی این بازار به همین مراکز داده اختصاص میابد.

مرکز تحقیقاتی IDC برای درازمدت هم به این نکته اشاره کرده است که میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پردازش ابری طی ۵ سال آینده رشد ۱۲.۵ درصدی را تجربه می‌کند و بر این اساس در سال ۲۰۲۰ میلادی ارزش این بازار به ۵۷.۸ میلیارد دلار می‌رسد.

از این میزان، عرضه‌کنندگان خدمات پردازش ابری عمومی بازار ۳۷.۵ میلیارد دلاری را در اختیار می‌گیرند و در مقابل صاحبان خدمات پردازش ابری اختصاصی در سال ۲۰۲۰ بازار ۲۰.۳ میلیارد دلاری را در اختیار دارند.