رشد دو برابری تعداد سازمان‌های مبتنی بر فضای پردازش ابری

رشد دو برابری تعداد سازمان‌های مبتنی بر فضای پردازش ابری

طی سال گذشته میلادی ۸۵ درصد رایانه‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف جهان مورد حملات سایبری قرار گرفتند و در حالی که این مراکز همچنان تاکید بر افزایش به‌کارگیری ابزارهای مبتنی بر فضای پردازش ابری دارند، کار‌شناسان روند یاد شده را یکی از عوامل اصلی در جریان نوآوری‌های امنیتی برای سازمان‌ها می‌دانند.

طبق خبر منتشر شده در وب سایت siliconrepublic ، بر اساس گزارش «بررسی جهانی امنیت اطلاعات ۲۰۱۲» که روی ۱۸۵۰ مدیر اطلاعاتی در ۶۴ کشور جهان انجام شد، طی دو سال گذشته تعداد سازمان‌هایی که از ابزارهای مبتنی بر فضای پردازش ابری بهره می‌برند دو برابر شده است.
طبق آمار به‌دست آمده، ۳۸ درصد سازمان‌ها در سطح جهان و ۳۷ درصد سازمان‌ها در ایرلند از هیچ گونه ابزار تکمیلی برای کاهش خطرات سایبری استفاده نمی‌کنند. از جمله این ابزار‌ها می‌توان به سیستم‌های قوی‌تر ارتباطی در فرآیند مدیریت سازمانی برای مراکز ارائه دهنده خدمات پردازش ابری یا تکنیک‌های رمزگذاری استفاده کرد.
این بررسی همچنین نشان داد که سیستم پردازش ابری در ایرلند نسبت به دیگر مناطق جهان به صورت متفاوت ارائه می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد که یک‌پنجم سازمان‌های جهانی سیستم‌های پردازش ابری ترکیبی شامل سیستم‌های شخصی و عمومی را به کار می‌گیرند که باید اعلام کرد هیچ یک از سازمان‌های ایرلندی این فرآیند را دنبال نمی‌کنند.