رشد بی‌سابقه درآمد شرکت‌های عرضه کننده نرم افزارهای ویدئوکنفرانس

رشد بی‌سابقه درآمد شرکت‌های عرضه کننده نرم افزارهای ویدئوکنفرانس

همکاران سیستم- یافته های شرکت پژوهشی داده های بین المللی (آی دی سی) نشان می دهد که درآمد شرکت عرضه کننده راهکارهای نرم افزاری در دنیای ویدئوکنفرانس ها و همایش های راه دور در سال 2011 با رشد بی سابقه ای به رقم 2.7 میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش وب سایت شرکت آی دی سی، بازار راهکارهای مربوط به ویدئو کنفرانس ها و همایش های راه دور در هر دوره سه ماهه از سال 2011 به نسبت دوره سه ماهه قبلی حدود 19 درصد و در مقایسه با کل سال 2010 حدود 24.6 درصد رشد داشته است. رشد بازار این فناوری ها در سال 2010 به نسبت سال قبل از آن فقط 14.6 درصد بوده است.

کارشناسان شرکت آی دی سی استقبال گسترده بخش های مختلف بازار از جمله سازمان های بهداشتی و درمانی، نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها، موسسات مالی، حقوقی و قانونگذاری، کارخانه‌ها و شرکت‌های خرده فروشی از ویدئوکنفرانس را مهمترین علت رشد درآمدهای عرضه کنندگان این راهکارها دانسته اند.

بازار تجهیزات زیرساخت های سخت افزاری مربوط به ویدئوکنفرانس ها نیز در سال 2011 به رقم درآمدی 314.8 میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن 21.6 درصد کاهش داشته است.

بر اساس یافته های شرکت آی دی سی هم اکنون شرکت های سیسکو و پُلی کام بیشترین بخش های این بازار در اختیار خود دارند. گزارش فروش شرکت سیسکو در سه ماهه چهارم سال 2011 نشان می دهد درآمد این شرکت در این بازار در مقایسه با سال قبل 35 درصد رشد داشته است. بنابر این گزارش در سه ماهه چهارم سال گذشته بیش از 54.3 درصد از این بازار در اختیار شرکت سیسکو قرار داشته است و درآمد سیسکو از این بازار را 48.7 درصد افزایش داده است. شرکت پلی کام نیز در سه ماهه چهارم سال 2011 رشدی 15.2 درصدی در این زمینه را تجربه کرده است.