دوسوم کسب و کارها به ویندوز 10 مجهز شدند

همکاران سیستم – کسب و کارها در حال سازگاری هرچه بیشتر پروژ‌ه‌های خود با سیستم عامل ویندوز 10 هستند و در این میان بررسی‌ها نشان داده است سرعت آنها برای در اختیار گرفتن پلتفرم مذکور چندان هم قابل قبول نیست.

نتایج حاصل از مطالعات جدید مرکز 1E نشان داد حدود دوسوم رایانه‌های شخصی در سازمان‌ها تاکنون به ویندوز 10 مجهز شده‌اند و این آمار نشان می‌دهد که بخش‌ها و صنایع مختلف به همین میزان از ویندوز 10 بهره می‌برند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که دیگر بررسی‌ها و داده‌های موجود نشان می‌دهد مهاجرت به سمت ویندوز 10 در حالی دنبال می‌شود که تنها شش ماه از حیات ویندوز 7 باقی مانده است زمان مازاد برای پشتیبانی از این پلتفرم قدیمی ژانویه آینده به پایان می‌رسد.

پشتیبانی مازاد از ویندوز 7 به این معنی خواهد بود که پس از تاریخ مذکور وصله‌های امنیتی و به‌روزرسانی‌ها برای این محصول ارایه نمی‌شود و در این میان سازمان‌ها می‌توانند با پرداخت هزینه مجزا، برای دوره زمانی مشخص وصله‌های امنیتی را در اختیار بگیرند. بررسی‌ها نشان داده است از هر 10 کسب و کار فعال در سراسر دنیا حدود 9 مرکز اعلام کرده است که امنیت این سیستم عامل نقش کلیدی و مهم را برای آنها ایفا می‌کند.

در این بررسی 600 کارشناس امنیتی تصمیم گیرنده در بریتانیا و آمریکا حضور داشتند و بخش اعظم آنها اعلام کردند پروژه‌های آنها برای مهاجرت به ویندوز 10 با سرعت کافی پیش نمی‌رود.

منبع: zdnet