خدمات چندگانه ابری 1.6 برابر عملکرد سازمان را بهتر می‌کند

شرکت گوگل «گزارش وضعیت شتابدهی DevOps» را منتشر کرد و طی آن مشخص شد سازمان‌هایی که از خدمات پردازش ابری ترکیبی یا چندگانه استفاده می‌کنند 1.6 برابر بیشتر از دیگر سازمان‌ها اهداف مربوط به عملکرد سازمانی خود را محقق می‌سازند.

گوگل در گزارش خود اعلام کرد مجریان نخبه در این نظرسنجی 973 بار بیشتر از مجریان سطح پایین موفق شدند عملکرد بهتری را به دست آوردند، 6570 بار سریع‌تر زمان استقرار را مدیریت کردند، 3 برابر میزان شکست را کمتر کردند و 6570 بار زمان بهبودی را هنگام وقوع شکست سرعت بخشیدند.

گوگل به مدت هفت سال روی این گزارش کار کرد و طی چند سال گذشته بیش از 32 هزار متخصص در سراسر جهان را مورد بررسی قرار داد.

«داستین اسمیت» مدیر تحقیقات گروه بررسی و ارزیابی خدمات DevOps در شرکت خدمات پردازش ابری گوگل توضیح داد که این مطالعه همچنین نشان داده که برتری در ارائه نرم‌افزار و فعالیت‌های عملیاتی، بهبود عملکرد سازمان در تحولات فناوری را باعث می‌شود.

اسمیت در این خصوص گفت: «ما امسال تاثیرات مربوط به بهترین روش‌های SRE را به همراه یک زنجیره نرم‌افزار امن، اسناد باکیفیت و خدمات چند-ابری مورد بررسی قرار دادیم و همه این موارد در حالی انجام شد که درک عمیق‌تری از نحوه اثرگذاری خدمات ابری بر فرهنگ سازمانی و فرسودگی تجهیزات سازمانی داشتیم».

او در ادامه اظهار داشت:‌ «براساس یافته‌های کلیدی نسخه‌های قبلی این گزارش، ما مجددا از چهار معیار برای طبقه‌بندی تیم‌ها استفاده کردیم و براساس نرم‌افزارهایی که استفاده می‌کردند آنها را در گروه‌های نخبه، بالا، متوسط و پایین قرار دادیم».

منبع: zdnet