خدمات مدیریت بودجه AWS به‌روز شد

خدمات مدیریت بودجه AWS به‌روز شد

همکاران سیستم-مرکز ارایه خدمات پردازش ابری آمازون موسوم به AWS سرویس Budgets خود را به‌روز کرد و با ارایه ابزارهای جدید به سازمان‌ها امکان داد پیش از آن که بودجه‌های مورد نظر را اختصاص دهند، کنترل پروژه‌های پردازش ابری خود را در دست بگیرند.

به گزارش وبسایت Zdnet، مرکز AWS برای آنکه به این افراد کمک کند تا بتوانند با تغییرات دایم و همیشگی در فضای پردازش ابری سازگار شوند، قابلیت‌های ویژه برای مدیریت بودجه ارایه کرده است که در هر پروژه به صورت جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم DevOps و سیستم‌های مدیریت مالی از جمله سرویس اطلاع‌رسان خودکار جزییات کامل را ارایه می‌دهند تا اقدام صحیح برمبنای هزینه‌های مرتبط انجام شود.

این اتفاق باعث می‌شود قابلیت مذکور نسبت به سیستم‌های ساده محاسبه هزینه‌ها ارزش بیشتری داشته باشد و به مدیران بودجه در سازمان کمک کند تا با گروه‌ها، بخش ها و منطقه‌های مختلفی سازمانی ارتباط بهتری برقرار کنند.