خدمات ابری مایکروسافت و اوراکل یکی شد

همکاران سیستم – دو شرکت مایکروسافت و اوراکل از آغاز همکاری‌های جدید در حوزه خدمات پردازش ابری خبر دادند تا امکان مهاجرت دیجیتالی و انتقال فعالیت‌های موثر و حیاتی سازانی بین فضای Azure مایکروسافت و Cloud اوراکل را برای کاربران خود فراهم کنند.

سازمان‌ها هم اکنون می‌توانند خدمات پردازش ابری تحت فضای Azure از جمله Analytics و AI را به خدمات Cloud اوراکل مانند Autonomous Database متصل کنند. با فعال کردن قابلیت مذکور، انتقال فعالیت‌های کاری در بخشی از Azure به دیگر بخش‌ها و فضاهای کاری در خدمات پردازش ابری Cloud اوراکل بسیار آسان می‌شود.

ادغام خدمات پردازش ابری Azure و Cloud اوراکل از طریق قابلیت‌های اتصال به شبکه و تشخیص هویت بر مبنای سیاست‌های بهبود انتقال دیجیتالی فضاهای کاری صورت گرفته است. این مشارکت جدید امکان انتقال مستقیم، سریع و قابل اعتماد شبکه‌ای بین دو فضای ابری را آسان می‌کند و در عین حال مشتریان سازمانی می‌توانند به صورت همزمان از خدمات پردازش ابری هر دو شرکت به صورت همزمان بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است که علاوه بر ارایه قابلیت‌های همکاری برای کاربران نرم‌افزارهای درحال اجرای مبتنی بر خدمات Cloud اوراکل و Azure مایکروسافت، سرویس مذکور قابلیت‌های جدیدی را برای کاربران E-Business Suite یا JD Edwards اوراکل روی فضای Azure ارایه می‌کند و همچنین نرم‌افزارهای Autonomous Database اوراکل نیز می‌توانند روی زیرساخت Cloud به راحتی ارا شوند.

منبع: itp