خدمات ابری، مهم‌ترین نگرانی پیش روی سازمان‌ها

همکاران سیستم – بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز تحقیقاتی گارتنر، فناوری‌های مرتبط با حوزه پردازش ابری همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در فهرست ریسک‌های پیش روی مدیران ارشد محسوب می‌شود. اگرچه خدمات پردازش ابری فرصت‌های جدید را پیش روی سازمان‌ها می‌گذارد، ولی به صورت همزمان برخی خطرات جدید را هم با خود به همراه می‌آورد که از جمله آنها می‌تواند به مشکلات امنیت سایبری و نقض قوانین حفاظت کلی از داده‌ها (GDPR) اشاره کرد. این مسئله باعث می‌شود برخی تهدیدهای امنیتی غیرمنتظره برای سازمان‌ها ایجاد شود.

در آخرین ویرایش فصلی «گزارش خطرات نوظهور» گارتنر 100 مدیر ارشد سازمانی در مورد خطرات، حسابرسی‌ها، امور مالی و پیچیدگی‌های مربوط به فعالیت‌های خود در سازمان‌های بزرگ جهانی صحبت کردند و آنها خدمات پردازش ابری را بزرگترین خطر پیش روی خود دیدند.

از دیگر ریسک‌های امنیت اطلاعات که مورد توجه آنها قرار گرفت افشای اطلاعات امنیت سایبری و رعایت قوانین حفاظت کلی از داده‌ها بود که این موارد در بین 5 نگرانی برتر مدیران ارشد سازمان‌ها به آنها اشاره شد.

دو خطر اصلی سازمان‌ها که به صورت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند مربوط به کسانی می‌شد که سرقت اطلاعات از سازمان را داشتند و همچنین می‌توانستند تهدیدهای امنیت اطلاعاتی را ایجاد کنند.

به گفته گارتنر، اگر مدیران مربوط به حوزه مدیریت ریسک به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرند، مشکلات در این زمینه برای سازمان‌ها افزایش میابد.  البته بررسی گارتنر نشان داد تنها 18 درصد مدیارن اجرایی سازمان‌ها مهندسی اجتماعی برای کاهش خطرات امنیتی را مورد توجه قرار داده‌اند.

منبع: networksasia