حمله سایبری به دوپنجم سازمان‌ها در سال گذشته

طی سال گذشته از هر پنج کسب و کار در سراسر جهان دو سازمان مورد حملات سایبری قرار گرفتند و یکی از آنها به صورت ویژه با بیشترین سطح تهدیدهای امنیتی روبرو شد.
افزایش فرآیندهای دورکاری و کاهش استفاده از ابزارهای نظارت امنیتی برای شناسایی فعالیت‌های غیرعادی در سازمان‌ها باعث شد تعداد سازمان‌هایی که قربانی جرایم اینترنتی شده‌اند بیشتر شد و این اتفاق در حالی صورت گرفته است که بسیاری از کسب و کارها هنوز نمی‌دانند به خطر افتاده‌اند.
این ارقام در «بررسی سالانه نقص امنیت سایبری وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS)» به دست آمد و طی آن نحوه برخورد مشاغل با امنیت سایبری و تاثیر حملات روی کسب و کارها نشان داده شد.
گزارش منتشر شده در سال 2021 در نتیجه بررسی طی یک سال گذشته منتشر شد که سازمان‌ها در آن مجبور شدند در بازه زمانی کوتاه با فرآیند دورکاری سازگار شوند و این اتفاق احتمال خطر سایبری را افزایش داد. زیرا کارمندان طی فعالیت‌‌های دورکاری پشت فایروال‌های امنیتی سازمان محافظت نمی‌شدند و بخش اعظم فعالیت‌های خود را از خانه انجام می‌دادند.
بررسی‌ها نشان داد بیش از 80 درصد سازمان‌هایی که طی سال گذشته حملات سایبری در آنها شناسایی شد توسط ایمیل‌های فیشینگ مورد حمله قرار گرفتند و در این میان مجرمان سایبری از پیام‌های مخرب برای انتشار بدافزار خود استفاده کردند یا کاربران را مجبور کردند روی فایل‌های ضمیمه شده در این ایمیل‌ها کلیک کنند.

منبع: zdnet