حقوق مدیران اطلاعاتی زن در سازمان‌های جهان افزایش یافت

حقوق مدیران اطلاعاتی زن در سازمان‌های جهان افزایش یافت

همکاران سیستم- بر اساس گزارش جدید مرکز تحقیقاتی گارتنر مدیران اطلاعاتی زن در سازمان‌های مختلف طی سال ۲۰۱۵ میلادی با رشد ۲.۴ درصدی درآمدهای خود مواجه خواهند شد و این در حالی است که میانگین درآمد مدیران اطلاعاتی مرد در همین دوره زمانی ۰.۸ درصد بیشتر می‌شود.
به گزارش وبسایت Itp، بررسی جهانی گارتنر روی ۲۸۱۰ مدیر اطلاعاتی نشان داد برای این افراد در ۸۴ کشور جهان بودجه‌ای بالغ بر ۳۹۷ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از بین کسانی که در مطالعه ۲۰۱۵ Gartner CIO Agenda شرکت کردند ۱۳.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دادند.
«تینا نونو» از مدیران گارتنر در این خصوص گفت: «برای دومین سال متوالی زنان در بررسی سالانه افزایش درآمدهای خود را نسبت به مردان تجربه می‌کنند».
او توضیح داد: «اگرچه هنوز به درستی مشخص نیست که چرا این میزان تفاوت بین حقوق مدیران اطلاعاتی زن و مرد وجود دارد، اما بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان داد که نگرانی مدیران اطلاعاتی زن در مورد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته روی طرح‌های خطرپذیر بیشتر از مردان است. داده‌های مرتبط با ریسک‌ها در کنار اعداد ارقام مربوط به بودجه در نظر گرفته شده نشان می‌دهد که مدیران اطلاعاتی زن در حوزه دیجیتال نسبت به مردان تمرکز بیشتری بر منابع دارند. بنابراین بازده مالی آنها مربوط به بودجه IT سازمان بیشتر است».
بررسی جدید گارتنر نشان داد که بخش اعظم مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها از هر دو جنس معتقدند که دنیای دیجیتال ریسک‌های جدید برای محیط کاری آنها ایجاد می‌کند.
بنا به گزارش گارتنر که مدیران اطلاعاتی زن به میزان چشمگیر تمایل بیشتر دارند تا نگرانی‌های خود را پیرامون سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با مدیریت ریسکی نشان دهند. در این زمینه ۷۶ درصد مدیران اطلاعاتی زن و ۶۷ درصد مدیران اطلاعاتی مرد نگرانی‌های خود را بروز داده‌اند.