توسعه نرم‌افزار، فرآیند روزمره ۶۸ درصد سازمان‌ها

توسعه نرم‌افزار، فرآیند روزمره ۶۸ درصد سازمان‌ها

همکاران سیستم- بخش اعظم کاربران سازمانی از جمله حسابداران، مدیران حسابداری، مدیران مالی و مشابه آنها نحوه کار کردن با زبان‌های برنامه‌نویسی Java، Ruby، C++ را به خوبی نمی‌دانند و کار کردن با سیستم .NET را بلد نیستند. با این وجود مهارت‌های حوزه فناوری برای آنها اهمیت فراوانی دارد و ۶۸ درصد این افراد معتقدند «توسعه ابزارهای کاربردی» بخشی از فرآیندهای روزمره کاری آنها محسوب می‌شود.به گزارش وبسایت ZDnet، این یکی از یافته‌های آخرین بررسی مرکز QuickBase محسوب می‌شود که آن را روی ۱۴۸ مشتری خود انجام داده است. در بین این سازمان‌ها ۲۸ درصد برخی کارمندان به عنوان توسعه‌دهنده IT شناسایی شدند و ۷۶ درصد آنها نیز توسعه‌دهندگان مقیم را در اختیار گرفتند. در این میان تنها ۸ درصد سازمان‌ها به فهم دقیقی از زبان‌های برنامه‌نویسی و پلتفرم‌های توسعه نرم‌افزاری رسیدند. اما بخش زیادی آنها به نوعی با فرآیند توسعه ابزارهای کاربردی درگیر بودند و اقداماتی در این زمینه انجام می‌دادند.
کارشناسان مقیم نرم‌افزاری در ۶۵ درصد موارد ابزارهای کاربردی برای انجام فعالیت‌های داخلی سازمان را تولید کردند و ۴۲ درصد آنها هم ابزارایی برای انجام ماموریت‌های حیاتی سازمان ارایه دادند.
این بررسی همچنین نشان داد ۷۵ درصد توسعه‌دهندگان IT در سازمان‌ها بر این مسئله تاکید دارند که سه‌چهارم ابزارهای مورد نیاز خود را به تنهایی می‌سازند و مابقی ابزارها را به کمک توسعه‌دهندگان غیرمقیم ارایه می‌دهند. در حقیقت این فرآیند بین آنها و مدیران کسب و کار دنبال می‌شود تا ابزارهای کاربردی مورد نیاز ساخته شود.