توسعه اطلاع‌رسانی امنیتی سازمان‌ها به کمک بخش بازاریابی

همکاران سیستم – بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز ISACA، مدیران حوزه امنیت سایبری در جهان به منظور حصول اطمینان از تاثیرگذاری برنامه‌های خود می‌بایست از بخش بازاریابی نکته‌های مهم را بیاموزند.

مرکز ISACA با همکاری شرکت Infosec گزارشی را منتشر کرد که در آن راهنمایی‌هایی پیرامون آگاهی موثر، اطلاع‌رسانی در حوزه امنیتی و … با تکنیک‌های الهام گرفته شده از اصول بازاریابی ارایه شد.

در گزارش این دو شرکت به تعدادی از موضوعات مورد اشاره شد که مانع از آگاهی کاربران در حوزه امنیت می‌شود که از جمله آنها می‌توان به کمبود وقت و منابع برای اجرای برنامه‌های آموزشی کافی اشاره کرد. با این حال گفته شد که ممکن است کمپین‌های اطلاع‌رسانی به دلیل اشتباهات اولیه در زمینه بازاریابی با مشکل مواجه شوند و مواردی نظیر عدم پیام‌رسانی موثر، نبود تعامل درست و عدم ارتباط در حوزه آگاهی آنها را با مشکل مواجه کند. از دیگر موانع موجود در این زمینه می‌توان به طراحی ضعیف کمپین‌ها اشاره کرد که ممکن است غیرقابل استفاده بودن کمپین را باعث شود و آسیب‌های فراوان را به مخاطبان وارد کند.

انجمن حسابرسی و کنترل سیستم‌های اطلاعاتی که از آن با نام ISACA یاد می‌شود توضیح داد این نقایص می‌تواند با تکنیک‌های بازاریابی از جمله روش‌های تولید محتوا برای یک نتیجه خاص برطرف شود. همچنین ارایه اطلاعات به صورت ساختار یافته نیز اثرات قابل ملاحظه‌ای را در این زمینه برجا خواهد گذاشت.

منبع: itp