تلاش سازمان ملل برای نجات کره زمین به کمک کلان داده‌ها

همکاران سیستم- «روز زمین» فشارهایی را یادآوری می‌کند که سیاره ما با آن مواجه شده است. در جریان رویارویی با چالش‌های مختلف زیست محیطی و اجتماعی، داده‌ها و تحلیل‌های مرتبط با آن می‌توانند درک بهتری از تصویر جامع زمین برای ما ایجاد کنند، نتایج مطلوب آن را نمایان سازند و ما را به سمت اهداف تعیین شده هدایت کنند.

پروژه جدید موسوم به Planet Analytics یکی از پیچیده‌ترین اتفاقاتی محسوب می‌شود که در این زمینه دنبال شده است. این طرح نه تنها تعداد و پیچیدگی‌های مربوط به مدل‌های تحلیلی و داده‌ها را برای ما نمایان می‌کند، ‌بلکه ضعیف بازیگران درگیر در این عرصه را هم به نمایش می‌گذارد.

تنها بازیگر اصلی که می‌تواند این طرح را به خوبی پیش ببرد سازمان ملل متحد است. با این وجود راه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند روی نتایج نهایی تحلیل داده‌ها در این حوزه تاثیر بگذارد.

تصور کنید سازمانی که کنترل و مدیریت کامل داده‌ها در این حوزه را برعهده ندارد، یا رهبری بدون ماموریت و بودجه را برای ساخت اطلاعات سازمانی مورد نیاز پیش می‌برد به چه نتایجی خواهد رسید. این اتفاق را در مقایس جهانی تصور کنید تا مشخص شود که در حال حاضر با چه سیستمی مواجه هستیم.

همان طور که اشاره شد، طرح ابتکاری جدید سازمان ملل متحد موسوم به UN Global Pulse که به صورت مخفف با نا UNGP شناخته می‌شود، هدف اصلی خود را استفاده از کلان داده ها برای ترویج توسعه پایدار قرار داده است. توسعه پایدار یک مفهوم نسبتا انتزاعی است که بر اساس آن تلاش می‌شود تا با فرمول‌های معین، اهداف توسعه پایدار (SDG) تعیین شوند.

سازمان ملل اهداف توسعه پایدار را از یکدیگر متمایز کرده است و آنها را بر اساس یک طرح مشورتی در کارگروهی با 193 عضو تشریح می‌کند که البته جامعه مدنی جهانی نیز در آن تاثیر دارند. در این میان پیشرفت به سوی اهداف وسیع و جاه طلبانه مانند «دنیای بدون فقر»،‌ «شهرها و جوامع پایدار» و «اقدامات اقلیمی» برای اندازه‌گیری و ارزیابی هرچه بهتر دنبال می‌شوند.

منبع: Zdnet