مدیران سازمان در مورد گروه‌های نرم‌افزار چگونه فکر می‌کنند؟

طبق نظرسنجی جدید انجام شده در مرکز CircleCI، بخش اعظم مدیران کسب‌وکار معمولا گروه توسعه نرم‌افزار خود را از مهم‌ترین بخش‌ها در مسیر رسیدن به موفقیت سازمان قلمداد می‌کنند.

در عین حال تعداد زیادی از این مدیران همچنان معیارهای قدیمی را برای سنجش گروه‌های مهندسی نرم‌افزار خود به کار می‌گیرند. به گفته مرکز CircleCI با توجه به ارزش گروه‌های توسعه نرم‌افزاری، استفاده از معیارهای اشتباه ممکن است هزینه‌ای قابل ملاحظه را برای سازمان به دنبال داشته باشد.

گزارش این مرکز نشان داد سه نفر از هر پنج مدیر شرکت‌کننده در این بررسی یا به عبارت دقیق‌تر 60 درصد آنها اعلام کردند که بهبود وضعیت نرم‌افزاری می‌تواند افزایش 50 درصدی یا بیشتر بهره‌وری را برای آنها به همراه داشته باشد.

با توجه به فروش گزارش شده مشاغل مورد بررسی همچنین مشخص شد این مبلغ معادل 126 میلیون دلار برای هر شرکت محاسبه می‌شود.

در پایان این گزارش گفته شد: «طی 18 ماه گذشته نیاز به همسویی رهبران تجاری و گروه‌های نرم‌افزاری بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر رسید. درک ارزشی که گروه‌های نرم‌افزاری به دست می‌آورند، تمرکز بر همترازی قوی اهداف و اولویت‌ها، و سهولت انجام کارها برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار همواره از اهمیت بسیار بالایی در سازمان برخوردار است».

منبع: zdnet