تعداد حملات باج‌افزاری کاهش می‌یابد

هزینه و خطر اجرای حملات باج‌افزاری رو به افزایش است و این اتفاق کار را برای مجرمان سایبری سخت‌تر می‌کند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که فرآیند مذکور کاهش تعداد حملات سایبری در آینده را باعث شود. ولی باید توجه داشت که فرآیند مذکور همچنین باعث می‌شود که در نهایت برخی از قربانیان باج‌افزاری بهای سنگین‌تری را پرداخت کنند.

باج‌افزارها همچنان در حال گسترش هستند و تنها در هفته گذشته چندین حادثه بزرگ در این زمینه رخ داده است. ولی براساس تحلیل‌های شرکت امنیت سایبری Coveware، نشانه‌هایی وجود دارد که با تغییرات اخیر کاهش حملات باج‌افزاری را تضمین می‌کند.

با این وجود در حالی که ممکن است تعداد این قبیل حملات کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که باج خواهی‌های مجرمان سایبری در عملیات‌های موفق با رقم‌های بالاتر به نتیجه برسد.

تعدادی از پیشرفت‌های امنیتی باعث شده امنیت سایبری در سازمان‌ها ارتقا یابد و آنها را در برابر حملات سایبری قوی‌تر کند. این انواع مختلف اتفاقات از جمله دستورات اجرایی دولت بایدن در سراسر سازمان‌های دولتی آمریکا را شامل می‌شود و همچنین تغییر رویه کاری مدیران عامل پس از حمله گسترده به شرکت سوخت‌رسانی Colonial Pipeline نیز در این زمینه اثرگذار بوده است.

در این میان باید توجه داشت مجرمان سایبری نیز به شکل گسترده در حال تغییر فرآیندهای کاری خود هستند و به صورت همزمان ماموران پلیس امنیتی به شکل گسترده عوامل این قبیل حملات را شناسایی و دستگیر می‌کنند که از جمله این اتفاقات می‌توان به دستگیر کردن چندین گروه مشکوک وابسته به باج افزار REvil در روسیه اشاره کرد.

منبع: zdnet