تصویب طرح 2 میلیارد دلاری آمریکا برای تقویت امنیت سایبری

کنگره آمریکا سرانجام لایحه زیرساخی یک تریلیون دلاری دوحزبی را تصویب کرد تا براساس آن حدود 2 میلیارد دلار بودجه برای تقویت امنیت سایبری ایالات‌متحده هزینه شود.

این لایحه که هم‌اکنون به میز «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا می‌رود، شامل یک میلیارد دلار کمک هزینه دفاع سایبری ایالتی، محلی، قبیله‌ای و منطقه‌ای می‌شود، 100 میلیون دلار آن برای وزارت امنیت داخلی اختصاص می‌یابد، و 21 میلیون دلار هم در اختیار «کریس اینگلیس» مدیر ملی سیابری قرار می‌گیرد.

صندوق کمک مالی یک میلیارد دلاری که این مبلغ را در بازه زمانی چهار سال هزینه می‌کند در اصل محلی است که دولت‌های ایالتی و محلی از مدت‌ها قبل منتظر آن بودند تا از طریق آن بتوانند به فهرست کارهای رو به رشد امنیت سایبری خود رسیدگی کنند.

این مراکز برای دریافت بخشی میلیون‌ها دلار کمک مالی در هر سال، باید با درصد مشخصی از فعالیت‌های خود مطابق با دلارهای هزینه شده را ارائه دهند. این فرآیند از 10 درصد شروع می‌شود و در چهار سال آینده به 40 درصد افزایش می‌یابد. این ایده‌ای است که در نتیجه ایالت‌ها به حسابداری در بودجه سایبری خود آن را دنبال می‌کنند.

روزنامه واشنگتن پست در این خصوص گزارش دد که برای برنامه کمک هزینه امنیت سایبری، یک درصد به هر ایالت و 0.25 درصد به هر چهار قلمرو ایالات متحده اختصاص دارد.

سه درصد دیگر نیز به دولت‌های قبیله‌ای تعلق می‌گیرد. در این میان مابقی بودجه بین ایالات‌ها و براساس اندازه جمعیت و همچنین تعداد جمعیت روستایی آنها تقسیم می‌شود. ایالت‌ها موظفند حداقل 25 درصد از بودجه را به برنامه‌های سایبری در مناطق روستایی اختصاص دهند.

منبع: zdnet