کوانتوم رفتار ذرات تشکیل دهنده جهان هستی را تحلیل می‌کند

به کارگیری پتانسیل رایانه‌های کوانتومی در بخش‌های مختلف، از بانک‌ها گرفته تا کشتی‌های تجاری مورد بحث قرار گرفته و کاربردهای این فناوری هم اکنون حتی به مراتب دورتر یا به عبارت دیگر جزئی‌تر شده است.

در عمق صد متری مرز فرانسه و سوئیس بزرگترین دستگاه جهان موسوم به «برخورددهنده هاردونی بزرگ» (LHC) نصب شده که توسط آزمایشگاه فیزیک ذرات اروپا (CERN) مدیریت می‌شود. دانشمندان مرکز CERN به منظور درک بهتر از کوه‌های عظیم داده که توسط چنین دستگاه‌هایی ایجاد می‌شود، از تیم کوانتومی شرکت IBM کمک خواسته‌اند.

این مشارکت بسیار موفقیت آمیز بوده است. در مقاله جدیدی که البته هنوز مورد بازبینی قرار نگرفته محققان IBM اثبات کردند که الگوریتم‌های کوانتوم می‌توانند به معنی درک داده‌ها در دستگاه LHC کمک کنند.

این مسئله به آن معنی خواهد بود که احتمالا رایانه‌های کوانتومی آینده به طور قابل‌توجه می‌توانند افزایش یافته‌های علمی را در مرکز CERN‌ باعث شوند.

با بیانیه‌ای که مرکز CERN مربوط به این پروژه خود منتشر کرده می‌توان دلیل هر اتفاقی که در جهان صورت می‌گیرد را متوجه شد. این امر می‌تواند پیامدهای بزرگی را به همراه داشته باشد که برای همه چیز از جمله ضدماده، ماده تاریک و … مهم باشد.

سیستم بزرگ LHC یکی از ابزارهای بسیار مهم سازمان CERN است که در درک قوانین اساسی حاکم بر ذرات و نیروهای تشکیل دهنده جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سیستم که به شکل یک حلقه به طول 27 کیلومتر ساخته شده، سرعت پرتوهای ذرات مانند پروتون‌ها و الکترون‌ها را تا نزدیک سرعت نور افزایش می‌دهد و پیش از آنکه ذرات با یکدیگر برخورد کنند، دانشمندان به کمک هشت ردیاب هوشمند که با دقت بالا درون شتاب‌دهنده‌ها قرار دارند تمام رفتارهای مربوط به این ذرات را مورد تحلیل قرار می‌دهند.

منبع: zdnet