تاکید ۶۲ درصد مدیران IT بر متمرکز کردن سیستم‌های نرم‌افزاری سازمانی

تاکید ۶۲ درصد مدیران IT بر متمرکز کردن سیستم‌های نرم‌افزاری سازمانی

همکاران سیستم- بر اساس نتایج حاصل از مطالعه جدیدی که مرکز Riverbed Technology انجام داده است مشخص شد، ۶۲ درصد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندان حوزه IT در منطقه خاورمیانه تاکید دارند که طی سال ۲۰۱۳ میلادی سیستم‌های نرم‌افزاری خود را خواهند کرد.
به گزارش وب سایت itp، این مرکز تحقیقاتی به منظور انجام بررسی حاضر بیش از ۴۰۰ مدیر اطلاعاتی در سازمان‌های مختلف خاورمیانه و اروپا را مورد نظرسنجی قرار داد و از آن‌ها در مورد اولویت‌هایشان در سال ۲۰۱۳ میلادی سوال کرد.
 «تاج الخیات» (Taj Elkhayat) مدیر مرکز Riverbed در منطقه خاورمیانه، آفریقا و اروپا گفت: «شرکت‌ها و سازمان‌های خاورمیانه به صورت گسترده تاکید بر افزایش استفاده از ابزارهای مجازی‌سازی و فناوری‌های همکاری چندگانه دارند تا بتوانند بهترین پاسخ را به نیازهای سازمانی خود دهند. اگرچه این اتفاق در مرحله کنونی می‌تواند برای آن‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر باشد، اما ارتقا زیرساخت‌ها و فهم دقیق آن‌ها برای تمامی سازمان‌ها لازم و ضروری می‌نماید تا بتوانند از این طریق موفقیت خود در آینده را تضمین کنند».
طبق نتایج حاصل از بررسی انجام شده، ۵۶ درصد مدیران فناوری در سازمان‌های خاورمیانه اعلام کردند که امنیت و انطباق با ابزارهای مربوط به آن مهم‌ترین اولویت در سرمایه‌گذاری‌های جدید محسوب می‌شود و ۵۴ درصد هم توضیح دادند که به‌کارگیری ابزارهای مجازی‌سازی مهم‌ترین اولویت آن‌ها است.
علاوه بر این، ۵۲ درصد مدیران اطلاعاتی سازمان‌های خاورمیانه خاطرنشان کردند که برای آن‌ها به‌روزرسانی ابزارهای کنونی بیشترین اهمیت را دارد. این سه حوزه مهم‌ترین اولویت‌های مدیران اطلاعاتی سازمان‌های خاورمیانه در سال ۲۰۱۳ میلادی بود.
در این بررسی همچنین مشخص شد که ۷۴ درصد مدیران اطلاعاتی منطقه در نظر دارند طرح‌های مربوط به امنیت اطلاعات را اجرا کنند و آن را مهم‌ترین اولویت کاری خود می‌دانند.