تاکید گارتنر بر برنامه‏‌ریزی بلندمدت برای دستیابی به مزایای رقابتی

تاکید گارتنر بر برنامه‏‌ریزی بلندمدت برای دستیابی به مزایای رقابتی

همکاران سیستم- شرکت پژوهشی گارتنر در گزارش جدیدی اعلام کرده است کسب و کارهایی که برنامه‌‏ریزی‏‌های بلندمدت‏تری انجام می‌‏دهند،به مزایای رقابتی بیشتری دست می‏‌یابند.

گارتنر در بررسی‏‌های خود دریافته است ۹۵ درصد سازمان‏‌هایی که برنامه‌‏ریزی‏‌های بلندمدت‏ انجام داده‌‏اند بیش از سایر سازمان‏‌ها به مزایای رقابتی دست یافته‏‌اند. گارتنر این یافته را برمبنای پژوهشی که در میان مدیران عامل ومدیران اجرایی کسب و کارها انجام داده است، استنتاج کرده است. گارتنر در این مطالعه برنامه‌‏ریزی ۵ تا ۱۵ ساله را برنامه‏‌ریزی بلندمدت دانسته است.

پژوهشگران این شرکت دریافته‌‏اند بیش از ۵۰ درصد از شرکت‏‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته‏‌اند فاقد برنامه‌‏ریزی‏‌های بلندمدت بوده‌‏اند. در مقابل، ۸۰ درصد از شرکت‏‌هایی که عملکرد خوبی داشته‌‏اند برنامه‌‏ریزی‏‌های بلندمدتی را به اجرا گذاشته‌‏اند.

در این مطالعه، حدود ۴۰ درصد از پاسخگویان از مدیران مالی کسب و کارها (CFO) را  به عنوان مهم‌ترین شریک مدیر عامل در زمینه برنامه‏‌ریزی‏‌های بلندمدت یاد کرده‌‏اند. مدیر راهبردها نیز در این زمینه انتخاب ۲۷ درصد از پاسخگویان بوده است. ۲۶ درصد نیز هیئت مدیره را در این زمینه مهم دانسته‌‏اند. مدیران بخش اطلاعات، بازاریابی، عملیاتی، رئیس و مالک شرکت نیز انتخاب درصد کمتری از پاسخگویان برای این مهم بوده است. این نظرسنجی نشان داده است اهمیت مدیران بازاریابی و هیئت مدیره در این زمینه از نظر پاسخگویان  در مقایسه با گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. گارتنر در این گزارش همچنین نتیجه گرفته است سازمان‏‌هایی که عملکرد مناسب‏‌تری داشته‏‌اند اهمیت بیشتری برای پست‏‌های مدیریتی فنی مثل مدیر فناوری‏‌، مدیریت ریسک و مدیر امور دیجیتال قائل هستند.