تاکید 95 درصد مدیران IT بر فناورانه‌تر شدن زندگی بعد از انتشار کرونا

همکاران سیستم- به گزارش وب‌سایت zdnet، انتشار ویروس کرونا بحران‌های فراوانی را به همراه آورد و تغییرات فراوانی را در شیوه‌ی کار و زندگی مردم ایجاد کرد. این مسئله همچنین روی جوانب فناوری اطلاعات و افکار عمومی پیرامون آن هم تاثیر گذاشت.
مرکز توسعه خدمات ابری چندگانه و ترکیبی Yellowbrick Data برای روشن‌تر شدن قضیه به تازگی مطالعه‌ای را روی 1000 متخصص فناوری اطلاعات انجام داد که تمامی آنها در سطح مدیریتی یا بالاتر در سازمان‌های مختلف فعالیت می‌کردند. در این بررسی میزان رضایت‌مندی این کارشناسان از راهکارهای ابری در جریان مدرن سازی سازمان مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین ترجیح مدیران یاد شده به برخی دیگر از عناصرها هم مشخص شد.
مطالعه جدید نشان داد 56 درصد مدیران تمایل دارند کنترل بیشتری در این زمینه داشته باشند. در توضیحات بیشتر مشخص شد که این مدیران می‌خواهند در بخش تنظیمات و نگهداری از اطلاعات شرکت، ابزارهای کنترلی بیشتری وجود داشته باشد و آنها بتوانند اطلاعات مورد نظر خود را به صورت خصوصی نگهداری کنند.

زندگی پس از کرونا
از این مدیران سازمانی در مورد انتشار ویروس کرونا هم سوال شد تا مشخص شود که این اتفاق تا چه اندازه طرز فکر آنها را تغییر داده است. مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت در سطح مدیر IT به معنی دانستن و انجام دادن تمام فعالیت‌های سازمانی نبوده است و ویروس کرونا تمامی اتفاقات مدیریتی را برای آنها تحت تاثیر قرار داده است.
در پایان بررسی 95.1 درصد از مدیران IT در سازمان‌های مختلف اعلام کردند که ویروس کرونا باعث شده است که زندگی آنها بیشتر از گذشته با محوریت فناوری جلو رود.