بعد از این ضربان قلبتان از اطلاعات شما محافظت خواهد کرد

بعد از اين ضربان قلبتان از اطلاعات شما محافظت خواهد كرد

همکاران سیستم- در آینده‌ای نه چندان دور دیگر برای محافظت از داده‌ها و رایانه‌های شخصی نیازی به انتخاب گذرواژه‌های پیچیده و سخت نخواهد بود. در آن زمان، ضربان قلب کاربر کار محافظت از داده‌ها و رایانه‌ها را برعهده خواهد گرفت. دانشمندان دانشگاه ملی چانگ سینگ تایلند هم اکنون مشغول مطالعه بر روی روشی هستند که طی آن دستگاه‌های رایانه‌ای کاربران خود را از روی ضربان قلب آن‌ها خواهند شناخت.

به گزارش وب سایت digitaltrends دانشمندان تایلندی می‌کوشند شیوه‌ای ابداع کنند که در آن ضربان قلب جای گذرواژه‌ها و رمزهای عبور را می‌گیرد. در این روش کاربران کف دست خود را برای چند لحظه بر روی یک دستگاه الکتروکاردیوگراف (دستگاه نوارقلب) قرار می‌دهند و این دستگاه با تشخیص الگوی منحصربه فرد ضربان قلب هر کاربر از آن به عنوان رمز عبور استفاده می‌کند. با این روش دیگر نگران هک شدن حساب‌ها و دزدیده شدن اطلاعات خود نخواهیم بود.

دانشمندان تایلندی دریافته‌اند که اگرچه ضربان قلب هر فرد دارای الگوی منحصربه فردی است، اما قلب افراد همیشه براساس الگوی یکسانی نمی‌تپد و همیشه دارای الگوهای تکرارناپذیری است. به همین خاطر آن‌ها برای تولید رمز عبور از روی ضربان قلب کاربران از نظریه آشوب در ریاضی استفاده کرده‌اند. بر اساس این نظریه تغییرات کوچک در لحظه شروع هر رویداد نتایج و پیامدهای کاملاً متفاوتی به بار می‌آرود. این بدان معنا است رمزهای به دست آمده از ضربان قلب هر کاربر همیشه متفاوت از دفعه قبل خواهد بود.

چون لیانگ لین که وظیفه سرپرستی تیم تحقیق دانشگاه چانگ سینگ تایلند در این زمینه را برعهده دارد اظهار امیدواری کرده است که از این روش می‌توان در مورد هارد درایو‌ها و دیگر ابزارهای رایانه‌ای استفاده کرد و صرفا با لمس کردنشان آن‌ها را رمزگذاری و رمزگشایی کرد.

لیانگ لین و همکارانش روش ابداعی خود را که از آزمایش‌های اولیه موفق بیرون آمده، به تفصیل در نشریه علمی نیوساینتیست توضیح داده‌اند.