بررسی گسترده برای مشخص شدن دستمزد کارمندان IT در خاورمیانه

بررسی گسترده برای مشخص شدن دستمزد کارمندان IT در خاورمیانه

همکاران سیستم- بودجه IT در سازمان‌ها و همچنین مهارت کارمندان از جمله مسایلی بوده که همواره در شرکت‌ها مطرح شده است. اما پرسش در مورد حقوق متخصصان فناوری در سازمان‌ها مبنی بر ایجاد تعادل میان دستمزد کافی و متناسب با تخصص افراد بدون ضربه زدن به بودجه‌های سازمانی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

نابرابری‌هایی که به صورت مکرر در سازمان‌های مختلف منطقه خاورمیانه برای پرداخت حقوق به متخصصان IT صورت می‌گیرد، باعث شده است تا ضمن افزایش هرچه بیشتر بازار برای استخدام نیروهای متخصص، تصور پرداخت دستمزد کم به آن‌ها نیز مطرح شود. این فرآیند به گونه‌ای دنبال می‌شود که طی آن سازمان‌ها مجبور به استخدام نیروهای متخصص از مناطق مختلف جهان می‌شوند و در این میان تصویر مربوط به میزان پرداخت حقوق در این زمینه و پیش‌داوری نیروهای متخصص برای ورود به این بازار کار نیز مطرح است.

به گزارش وب سایت itp، مرکز تحقیقاتی ACN مطالعه‌ای را با عنوان “بررسی دستمزد حوزه فناوری اطلاعات 2013” انجام داده است تا بیش از پیش در این زمینه شفاف‌سازی کند و نشان دهد که دستمزدهای حوزه IT در منطقه خاورمیانه به چه صورت تعیین می‌شوند. در این بررسی موارد مرتبط از جمله تخصص افراد و مدرک‌های تحصیلی آن‌ها، میزان رضایتمندی از کار و همچنین چشم‌انداز آن‌ها از فضای کاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

این بررسی که هنوز به اتمام نرسیده و در حال دنبال شدن است، در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به صورت گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه دنبال می‌شود و در آن نمونه‌هایی از انواع متخصصان IT در بخش‌های عمومی و خصوصی حضور دارند.