برای ادامه به‌روزرسانی‌های ویندوز 7 سیستم SHA-2 مایکروسافت را نصب کنید

همکاران سیستم – کاربران «ویندوز 7» و «ویندوز سرور 2008» تا قبل از تاریخ 16 ژوئیه 2019 سیستم SHA-2 برای ورود الکترونیکی مبتنی بر کد را نصب کنند و در غیر این صورت به‌روزرسانی سیستم عامل آنها پس از تاریخ مذکور انجام نمی‌شود. مایکروسافت در این خصوص روی بخش مخصوص به پشتیبانی در سایت اینترنتی خود هشدار داد تا کاربران باخبر شوند.

به‌روزرسانی‌های سیستم عامل ویندوز مبتنی بر دو هلوگرام SHA-1 و SHA-2 امکان تایید و دریافت از سوی کاربر را فراهم می‌کنند تا به کمک این دو سیستم، صحت هویت رایانه تشخیص داده شود. با این وجود مدیران مایکروسافت به واسطه حفره امنیتی و ضعف‌های موجود در سیستم SHA-1 پیش‌تر اعلام کرده بودند که به‌روزرسانی‌ها در نسخه SPI سیستم عامل ویندوز 7، نسخه RT2 SP1 سیستم عامل ویندوز سرور 2008 و نسخه SP2 سیستم عامل ویندوز سرور 2008 می‌بایست هلوگرام SHA-2 برای احراز هویت سیستم می‌بایست تا تاریخ ژوئیه 2019 از این طریق صورت گیرد.

شرکت مایکروسافت هم اکنون یک جدول زمانی برای انتقال سیستم‌های عامل یاد شده به SHA-2 منتشر کرده است و همچنین نحوه پشتیبانی از الگوریتم مربوطه که به صورت جداگانه برای به‌روزرسانی‌های مستقل منتشر می‌شود را توضیح داده است.

مایکروسافت در نظر دارد در تاریخ 12 مارس 2019 یعنی کمتر از یک ماه دیگر یک به‌روزرسانی مجزا با کد تشخیص هویت SHA-2 را برای نسخه SP1 سیستم عامل ویندوز 7 و همچنین نسخه R2 SP1 سیستم عامل ویندوز سرور 2008 منتشر کند. همچنین قرار است سیستم پشتیبانی WSUS 3.0 SP2 را نیز مبتنی بر SHA-2 به کار بگیرد.

منبع: zdnet