بازار نرم‏افزار چین تا سال 2017 از مرز 13 میلیارد دلار خواهد گذشت

بازار نرم‏افزار چین تا سال 2017 از مرز 13 میلیارد دلار خواهد گذشت

همکاران سیستم- شرکت پژوهشی آی دی سی پیش‏بینی کرده است بازار نرم‏افزار کشور چین تا سال 2017 از مرز 13 میلیارد دلار خواهد گذشت.

به گزارش آی دی سی، برآورد تحلیلگران نشان می‏دهد بازار نرم‏افزار در چین تا سال 2017 با نرخ سالانه 11.3 درصد به رشد خود ادامه خواهد داد و به 13.1 میلیارد دلار خواهد رسید. داده‏های کلان، پردازش ابری، همراه و شبکه‏های اجتماعی از مهمترین فناوری‏هایی است که باعث رونق گرفتن بازار نرم‏افزار کشور چین خواهد شد.

برآوردهای آی دی سی نشان می‏دهد بازار نرم‏افزارهای چین در سال 2012 به 7.64 میلیارد دلار رسیده است. این شرکت همچنین پیش‏بینی کرده است بازار نرم‏افزارهای کسب و کار در این کشور در پنج سال آینده با نرخ سالانه 12.5 درصد به رشد خود ادامه دهد. در این میان بازار نرم‏افزارهای مدیریت منابع انسانی و راهکارهای مدیریت عملکرد و کنترل مخاطره به ترتیب با نرخ 18.9 درصد و 15.2 درصد رشد خواهد کرد.

نرخ رشد سالانه بازار نرم‏افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری نیز در پنج سال آینده 14.2 خواهد بود. پیش‏بینی‏ها همچنین حاکی از این است که نرم‏افزارهای مدیریت چرخه تامین نیز با نرخ 13.8 درصد رشد خواهد کرد. نرخ رشد بازار راهکارهای هوشمندی تجاری، راهکارهای تحلیلی و توزیعی و دسترسی به داده‏ها نیز به طور متوسط 16.5 درصد پیش‏بینی می‏شود.

براساس این گزارش، شرکت‏های بزرگ و کسب و کارهای کوچک و متوسط چین علیرغم بی‏ثباتی‏های اقتصادی در این کشور همچنان به سرمایه‏گذاری در بازار نرم‏افزار ادامه خواهند داد.