بازار فناوری‌های پردازش ابری عمومی در آسیا به 7.5 میلیارد دلار می‌رسد

بازار فناوری‌های پردازش ابری عمومی در آسیا به 7.5 میلیارد دلار می‌رسد

همکاران سیستم- شرکت پژوهشی آی دی سی پیش‌بینی کرده است بازار فناوری‌های پردازش ابری عمومی در کشورهای آسیایی امسال به مرز 7.5 میلیارد دلار خواهد رسید.

برآوردهای آی دی سی نشان می‌دهد کسب و کارهای تجاری در کشورهای آسیایی امسال حدود 7.5 میلیارد دلار از سرمایه خود را در صرف تامین فناوری‌ها و خدمات پردازش ابری خواهند کرد. اگر این پیش‌بینی محقق شود، امسال بازار این فناوری‌ها در منطقه آسیا رشدی 50 درصدی را تجربه خواهد کرد.

شرکت آی دی سی این یافته‌ها را از طریق نظرسنجی در میان متصدیان آی تی کسب و کارها در کشورهای آسیایی انجام داده است. در این نظرسنجی 39 درصد از پاسخگویان گفته‌اند بین 5 تا 30 درصد از بودجه آی تی خود را صرف تامین فناوری‌ها و خدمات پردازش ابری، اعم از خصوصی و عمومی خواهند کرد. حدود 7 درصد نیز گفته‌اند بین 30 تا 40 درصد از بودجه خود را صرف تامین این فناوری‌ها خواهند کرد.

آی دی سی همچنین پیش‌بینی کرده است که سهم فناوری‌های پردازش ابری از بودجه آی تی کسب و کارها در سال های آینده رو به افزایش خواهد بود. در این نظرسنجی، حدود 22 درصد از پاسخگویان گفته‌اند هیچ بودجه‌ای را به فناوری‌های پردازش ابری تخصیص نداده‌اند. تحلیلگران آی دی سی پیش‌بینی کرده‌اند این رقم در سال 2015 به یک درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، در سال 2015 حدود 99 درصد از کسب و کارها بخشی از بودجه خود را به تامین فناوری‌ها و خدمات پردازش ابری اختصاص خواهند داد.

بر اساس این گزارش، رشد فناوری‌های پردازش ابری در کشورهای مختلف آسیایی به یک شکل نخواهد بود. برخی کشورها مثل چین بیشتر مایل به استفاده از فناوری‌های پردازش ابری خصوصی هستند ولی کشورهای دیگری مثل سنگاپور و استرالیا در بخش فناوری‌های عمومی بیشتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

منظور از خدمات پردازش عمومی این است که زیرساخت‌ها و پایگاه های ذخیره پردازش ابری مورد استفاده کسب و کارها در محلی خارج از شرکت آنها قرار گرفته باشد. در این شیوه شرکت‌های کاربر فضای پردازش ابری مورد نیاز خود را از یک عرضه کننده خریداری می‌کنند و در ازای استفاده از آن مبلغی را به عنوان حق اشتراک پرداخت می‌کنند. در این حالت، شرکت‌های کاربر نیازی به خرید و نصب زیرساخت‌های پردازش ابری ندارند. اما منظور از خدمات پردازش ابری خصوصی این است که هر شرکت یا سازمانی برای خود زیرساخت‌های ویژه‌ای تدارک می‌بیند و تمام فناوری‌ها و پایگاه‌های ذخیره پردازش ابری را به صورت خصوصی تهیه می‌کند و از آنها در قالب یک شبکه داخلی استفاده می‌کند.