بازار جهانی ابزارهای SaaS CRM تا سال 2015 سه برابر می‌شود

بازار جهانی ابزارهای SaaS CRM تا سال 2015 سه برابر می‌شود

همکاران سیستم- بررسی‌های جدید مرکزAMI  نشان می‌دهد که ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) مبتنی بر مدل «نرم‌افزار به‌عنوان خدمات» (SaaS) در شرکت‌های کوچک و متوسط به سرعت در حال رشد هستند.
AMI که یک مرکز مشاوره و پژوهش در زمینه ابزارهای سازمانی است، بر اساس بررسی جدید خود با عنوان «مطالعه خدمات پردازش ابری شرکت‌های کوچک و متوسط» اعلام کرد که ابزارهای تجاری مبتنی بر فضای پردازش ابری طی چند ماه اخیر بسیار مورد توجه شرکت‌های کوچک و متوسط آمریکایی قرار گرفته‌اند.بازار ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر مدل «نرم‌افزار به‌عنوان خدمات» هم‌اکنون در 570 هزار شرکت کوچک و متوسط آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و پیش‌بینی شده است که این بازار طی 5 سال آتی هر سال رشدی دو رقمی داشته باشد. همچنین اعلام شده است که در این دوره زمانی رشد ابزارهای SaaS CRM از رشد ابزارهای CRM بیشتر خواهد شد؛ به نحوی که به‌ازای هر 4 ابزار مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر مدل  «نرم‌افزار به‌عنوان خدمات» یک نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری فروخته می‌شود.

 در گزارش مربوط به این بررسی جدید آمده است که طی ماه‌های اخیر نحوه تولید، توسعه و عرضه خدمات مبتنی بر فضای پردازش ابری و  «نرم‌افزار به‌عنوان خدمات» برای شرکت‌های کوچک و متوسط تغییر کرده است و این مراکز هم‌اکنون می‌توانند خدمات یاد شده را با کارایی بالا و قیمت مناسب در اختیار بگیرند.

channelinsider