بازار تکامل‌یافته پردازش ابری در انتظار سیستم‌های امنیتی قوی‌تر

بازار تکامل‌یافته پردازش ابری در انتظار سیستم‌های امنیتی قوی‌تر

«اتحادیه امنیت سیستم‌های پردازش ابری» (CSA) و «انجمن کنترل و حسابرسی سیستم‌های اطلاعاتی» (ISACA) گزارش مربوط به بررسی جدید خود با عنوان «بازار تکامل‌یافته سیستم‌های پردازش ابری» را منتشر کردند. 
 به گزارش سایت techtarget ، در این گزارش بازبینی دقیقی در خصوص خدمات سیستم‌های پردازش ابری، به‌خصوص نحوه اثرگذاری امنیت اطلاعات در جریان سازگاری با سیستم‌های پردازش ابری صورت گرفت.
سرویس‌های پردازش ابری از چند سال قبل وارد بازار جهانی شدند و با هزینه اندک و کارایی بالا، به‌سرعت محبوبیت کسب کردند که البته در این جریان به میزان بسیار اندک به امنیت آن‌ها پرداخته شد. البته باید توجه داشت که این روند در صنعت پردازش ابری چندان هم غیرمعمول به نظر نمی‌رسد. علی‌رغم حضور کار‌شناسان امنیتی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، تاکید بر این اصل هنوز به دغدغه و نیاز اصلی سازمان‌ها تبدیل نشده است.
در مطالعه مشترک دو مرکز CSA و ISACA در مجموع ۲۵۲ شرکت کننده از سراسر جهان حضور داشتند. پاسخ این افراد نحوه رفتار مدیران و سازمان‌های سراسر جهان در جریان پذیرش سیستم‌های پردازش ابری را نشان داد. یکی از یافته‌های این تحقیق این بود که از بین افراد یاد شده ۱۷۳ نفر خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات پردازش ابری، ارتقا دهنده خدمات پردازش ابری یا مشاور خدمات پردازش ابری معرفی کردند و توضیح دادند که هم‌اکنون در سطح بالای تکامل این بازار به سر می‌برند، زیرا آن‌ها به نوعی در جریان ارائه خدمات پردازش ابری دخیل هستند.
مراکز ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری از جمله ارائه دهندگان خدمات ابزار‌ها (ASP) پیش از روی کار آمدن سیستم‌های پردازش ابری رواج داشته‌اند. بر این اساس این مسئله چندان قابل ملاحظه نیست که بخش یاد شده بیشترین سطح سازگاری با سیستم‌های پردازش ابری را دارد.
طبق آمار موجود، ۳/۶۲ درصد سرویس‌های – به‌عنوان – نرم‌افزار (SaaS) و  7/35 درصد سرویس‌های – به‌عنوان – زیرساخت (IaaS) و ۶/۲۲ درصد سرویس‌های – به‌عنوان – پلتفورم (PaaS) با سیستم‌های پردازش ابری سازگاری پیدا کرده‌اند.