اپلیکیشن جدید مایکروسافت برای تبدیل دست‌نوشته‌ها به کدهای نرم‌افزاری

همکاران سیستم-جدیدترین اپلیکیشن مایکروسافت مبتنی بر طرح Garage Project  با نام Ink to Code معرفی شده است و به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار امکان می‌دهد دست‌نوشته‌ها و طرح‌های اولیه خود را به راحتی به فضای Visual Studio انتقال دهند.
تبه گزارش وب‌سایت Zdnet، وسعه‌دهندگان نرم‌افزار به منظور کشیدن طرح‌های خود به جای استفاده از کاغذ یک قلم هوشمند را مورد استفاده قرار می‌دهند تا طراح‌های اولیه را ارایه دهند و آنها را روی نمایشگر لمسی پیاده کنند. این طرح‌های اولیه به صورت خودکار تغییر اندازه می‌دهند و خط‌های اضافی اطراف آنها حذف می‌شود و در جعبه‌های متقارن به عنوان عناصر تشکیل دهنده صفحه کنار هم قرار می‌گیرند.
همان طور که نام این اپلیکیشن نشان می‌دهد، ابزار کاربردی جدید مایکروسافت این امکان را فراهم می‌کند تا طرح‌های اولیه به کدهای مخصوص Visual Studio و اپلیکیشن موبایلی توسعه Xamarin مایکروسافت تبدیل شوند.


اپلیکیشن Ink to Code قادر نیست به عنوان ابزاری برای ساخت یک اپلیکیشن تمام شده مورد استفاده قرار گیرد. در عوض این ابزار می‌تواند سرعت توسعه محصول در فازهای نخست را بیشتر کند و با ترجمه سمبل‌های ترجه شده به برچسب‌های مربوطه، زمینه‌های متنی، پاراگراف‌های متنی، تصاویر و دکمه‌ها این کار را آسان کند.