اولویت‌های آمازون در سال‌های اخیر

آمازون یک شرکت تکنولوژی ست که عمدتا در زمینه تجارت الکترونیک ، مشهور است. اما امروزه اقیانوس بیکران خدمات است. از وب‌سایت اصلی این شرکت می‌توانید هر آنچه را که نیاز دارید، بخرید. دستیار صوتی آمازون به مراتب بهتر از دستیار اپل و گوگل کار می‌کند. سرویس AWS این شرکت یک پلتفرم جهانی بر بستر ابر است که می‌تواند سرویس‌های مختلفی را از طریق اینترنت به کاربران ارائه دهد. حدود هشتاد درصد از پانصد شرکت برتر جهان از سرویس‌های زیرساختی AWS استفاده می‌کنند و همه این‌ها سبب شده است که ارزش سهام این شرکت، تقریبا بیش‌تر از همه شرکت‌های فناوری باشد. آمازون توسط جف بزوس تأسیس شده و دفتر اصلى این شرکت در شهر سیاتل واقع است. با این اوصاف، به نظر شما مهم‌ترین اولویت‌های آمازون چه موضوعاتی هستند؟ چگونه این موضوعات در طی دوران و سال‌های گذشته تغییر کرده‌اند؟

مهم‌ترین اولویت‌ها

پژوهشگران بیست سال از نامه های شرکت آمازون به سهامدارانش را تحلیل کردند تا درک بهتری نسبت به دیدگاههای جف بزوس و محرکهای رشد آمازون داشته باشند. خلاصه مهمترین نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

آمازون حقیقتا یک شرکت مشتری محور است، همانطور که همه همیشه به آن اذعان دارند. همانطور که در جدول صفحه بعدی، مشخص است، واژه های “مشتری” یا “مشتریان” ، بیش‌ترین تکرار را در تمامی نامه های سهامداران بعد از واژه “آمازون” داشته‌اند.
به هر حال برخی سال‌ها بودند که مشتری تحت الشعاع واژه‌های دیگر قرار گرفته است. در سال 2004، پنج واژه ای که بیشتر استفاده می‌شدند، عبارت بودند از “نقدینگی”، “گردش”، “درآمد”، “سرمایه” و “رایگان” که نشان‌دهنده دغدغه بالایی ست که در حوزه مالی وجود داشته است.
در سال 2006، پنج واژه ای که بیشترین تکرار را داشتند، عبارت بودند از “کسب و کارها”، “جدید”، “آمازون”، “رشد” و “فرهنگ” که نشان‌دهنده تمرکز آن سال بر گسترش و رشد بوده است.
شما می‌توانید رشد نشر کیندل را در سال 2007 با واژه‌هایی مانند “کتاب” و “مطالعه” مشاهده کنید و سال 2010 تمرکز بر تکنولوژی و سیستم‌هایی که پلتفرم آن را اجرا می‌کند، مشاهده کنید.

 

سال رتبه 1 رتبه 2 رتبه 3 رتبه 4 رتبه 5
1998 مشتریان آمازون ایجاد کردن کار کردن جدید
1999 مشتریان آمازون کسب و کار فروشگاه تداوم
2000 مشتری شرکت آمازون فروش زمان
2001 مشتریان نقدینگی گردش سهام شرکت
2002 مشتری قیمت آمازون کتابها تجربه
2003 مشتری دوره هزینه طولانی آمازون
2004 نقدینگی گردش درآمد سرمایه رایگان
2005 تصمیمات مشتریان قیمتها ساختن دوره
2006 کسب و کارها جدید آمازون رشد فرهنگ
2007 کتاب نشر کیندل مطالعه کردن تغییر ابزارها
2008 مشتری آمازون نشر کیندل جدید فروشنده ها
2009 مشتریان اهداف آمازون تجربه جدید
2010 داده ها آمازون خدمات سیستمها فناوری
2011 آمازون نویسنده ها رسیدن نشر کیندل انتشارات
2012 مشتریان آمازون قیمت نخست فعالانه
2013 آمازون مشتریان تیم نخست جدید
2014 مشتریان نخستین آمازون AWS فروشنده ها
2015 مشتریان آمازون خدمت فروشنده ها یک مورد
2016 مشتری تصمیم روز فرایند آمازون
2017 آمازون بالا استانداردها نخست مشتریان

ترجمه: مسعود صادق‌پور