اوراکل نرم‏‌افزارهای همراه خود را به قابلیت تشخیص گفتار مجهز می‌‏کند

اوراکل نرم‏‌افزارهای همراه خود را به قابلیت تشخیص گفتار مجهز می‌‏کند

همکاران سیستم- شرکت اوراکل قصد دارد با استفاده از خدمات پردازش ابری شرکت نوآنس (Nuance) قابلیت تشخیص فرمان‏‌های صوتی را به برخی از نرم‏‌افزارهای همراه خود بیفزاید.
به گزارش وب‏‌سایت zdnet، اوراکل قصد دارد شماری از نرم‏‌افزار‌ها و اپ‏‌های همراه خود را که ویژه کسب و کارهای تجاری طراحی شده است، به قابلیت تشخیص فرمان‌‏های صوتی مجهز کند. اوراکل اعلام کرده است برای این منظور از خدمات پردازش ابری نوآنس استفاده خواهد کرد و به نسخه‏‌های همراه نرم‌‏افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، برنامه‌‏ریزی منابع سازمانی (ERP)، مدیریت سرمایه انسانی (HCM)، راهکار بازاریابی الوکوئا (Eloqua) و غیره قابلیت تشخیص گفتار را خواهد افزود.
شرکت نوآنس در این باره گفته است: این شراکت باعث می‌‏شود استفاده از نرم‌‏افزارهای همراه‌‌ همان سطحی از بازدهی را به همراه داشته باشد که با استفاده از راهکارهای دسکتاپی حاصل می‌‏شود. تجارب تحول‏ یافته کارکنان، کیفیت، چابکی و سادگی اطلاعات کسب و کاری که بین کارکنان و سازمان آن‌ها رد و بدل می‌‏شود، در آینده حد و مرزی نخواهد داشت. یکی از مدیران اوراکل نیز در این زمینه اظهار داشته است: تبلت‏‌ها و گوشی‌‏های هوشمند به سرعت در حال تبدیل شدن به ابزارهای مهمی برای تعامل با نرم‌‏افزارهای کسب و کار هستند و اوراکل نیز با همکاری شرکت نوآنس همین راه را درباره استفاده از رابط‌‏های تشخیص گفتار استفاده خواهد کرد تا تعامل با راهکارهای کسب و کار را ساده‏‌تر و طبیعی‏‌تر کند.